อัลบั้มภาพ "มอบถุงยังชีพช่วยเหือผู้ประสบภัยตำบลน้ำหัก"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > มอบถุงยังชีพช่วยเหือผู้ประสบภัยตำบลน้ำหัก ( ประกาศเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 ) 
ตามที่มีเหตุการณ์อุทกภัยในภาคใต้ ตำบลน้ำหัก อ.คีรีรัฐนิคม ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ด้วย ตำบลบางงอน ได้ตั้งจุดรับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่งได้รับการสนับสนุน และบริจาคสิ่งของจากคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. เจ้าหน้าที่ และพี่น้องประชาชนทั้งในส่วนของตำบลบางงอน และผู้มีจิตศรัทธา ซึ่งในวันนี้ 13 มกราคม 2560 ตำบลบางงอน นำโดยนายกไพโรจน์ พิกุทอง คุณกชณิภา วรรณศรี คุณรจนา บุญแทน เลขานุการนายก คุณธิระพันธ์ ถิ่นหัวเตย ส.อบต. ม.5 คุณธงชัย แสงอาวุธ ส.อบต. ม.5 คุณวันเผด็จ สังข์เรียง คุณปิยะวรรณ สุปันตี เป็นตัวแทนชาวตำบลบางงอน นำสิ่งของที่ได้รับบริจาคไปมอบให้พี่น้องประชาชนตำบลน้ำหักซึ่งได้รับผมกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้