อัลบั้มภาพ "โครงการการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อลดภาวะโลกร้อน บริเวณแปลงนาข้าวของเกษตรกร ม.5 ต.บางงอน"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อลดภาวะโลกร้อน บริเวณแปลงนาข้าวของเกษตรกร ม.5 ต.บางงอน ( ประกาศเมื่อวันที่ 08 มีนาคม 2560 )

 
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 นายก อบต.บางงอน เดินทางไปร่วมพิธีเปิดโครงการการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อลดภาวะโลกร้อน บริเวณแปลงนาข้าวของเกษตรกร ม.5 ต.บางงอน ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 11 สุราษฎร์ธานี พร้อมกันนี้ได้ร่วมกับคณะจากสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 11 สุราษฎร์ธานี และกลุ่มเกษตรกรผู้ทำนาบ้านบางงอน ม.5 หว่านพันธุ์ข้าวเป็นปฐมฤกษ์ อนึ่ง สำหรับแปลงนาข้าว ม.5 บ้านบางงอน เป็นแปลงนาเพียงแห่งเดียวของตำบลบางงอน ซึ่งทาง หมู่ที่ 5 ต.บางงอน ได้อนุรักษ์ไว้ เพื่อแสดงให้เห็นวิถีชีวิตของชาวนา และดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง