อัลบั้มภาพ "โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยกต้นสมอ ม.10"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยกต้นสมอ ม.10 ( ประกาศเมื่อวันที่ 03 เมษายน 2560 ) 
ตามที่ อบต.บางงอน ได้ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อก่อสร้างถนนสายต้นสมอ ม.10 - แยกคอกเสือ ม.8 ต.บางงอน เนื่องจากถนนสายดังกล่าวเป็นถนนสายหลักที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน และเชื่อมไปยัง ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี ซึ่งมีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อมาเป็นระยะเวลานาน ทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก เมื่อฤดูแล้งก็มีปัญหาฝุ่นละออง ในขณะนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้เข้าดำเนินการก่อสร้างถนนสายดังกล่าว พร้อมกันนี้ อบต.บางงอน ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนสายต้นเหรียง ม.10 ต.บางงอน ต่อจากโครงการเดิมจนตลอดสาย มาเชื่อมต่อกับสายต้นสมอ ม.10 ต.บางงอน