อัลบั้มภาพ "ซ่อมแซมถนน ม.8 ต.บางงอน และร่วมประชุมหมู่บ้าน ม.8 ต.บางงอน"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > ซ่อมแซมถนน ม.8 ต.บางงอน และร่วมประชุมหมู่บ้าน ม.8 ต.บางงอน ( ประกาศเมื่อวันที่ 05 เมษายน 2560 ) 
วันนี้ 5 เมษายน 2560 ช่วงเช้านายก อบต.บางงอน เข้าดูแลการซ่อมแซมถนนซึ่งน้ำกัดเซาะพังเสียหายพื้นที่ ม.8 ต.บางงอน ซึ่งได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรขนาดใหญ่จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี และเวลา 13.00 น. นายไพโรจน์ พิกุลทอง นายก อบต.บางงอน ผู้ใหญ่บ้าน ม.8 สมาชิกสภา ม. 8 เลขานุการนายก พร้อมพัฒนากรอำเภอพุนพิน เข้าร่วมการประชุมหมู่บ้านประจำเดือนของบ้านสะพานมอส ม. 8 ต.บางงอน เพื่อพบปะพี่น้องประชาชน และรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชน พร้อมกันนี้ อบต.บางงอน ได้จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนด้วย