อัลบั้มภาพ "อบต.บางงอน รับโอนย้าย หัวหน้าสำนักปลัด"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > อบต.บางงอน รับโอนย้าย หัวหน้าสำนักปลัด ( ประกาศเมื่อวันที่ 07 เมษายน 2560 ) 
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน โดยนายกไพโรจน์ พิกุลทอง นายก อบต.บางงอน กล่าวต้อนรับนางสาวณัฐมล มั่นกิจ หัวหน้าสำนักปลัด ซึ่งโดนย้ายมารับตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด อบต.บางงอน ซึ่งมีปลัด อบต.ย่านยาว อ.คีรีรัฐนิคม ประธานสภา อบต.ย่านยาว พร้อมเจ้าหน้าที่ เดินทางมาส่งด้วยความอบอุ่น ในนามของ อบต.บางงอน ขอต้อนรับหัวหน้าสำนักปลัด ด้วยความยินดียิ่ง ครับ