อัลบั้มภาพ "สำรวจประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ อบต."

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > สำรวจประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ อบต. ( ประกาศเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 )


 
วันนี้ (12 เม.ย.2560) เวลา 11.00 น. นางสาวณัฐมล มั่นกิจ หัวหน้าสำนักปลัด อบต.บางงอน พร้อมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เดินทางไปสำรวจความพึงพอใจของประชาชน พื้นที่ ม.3 และ ม.1 ต.บางงอน ต่อการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่ปฏิบัติ เพื่อนำมาวิเคราะห์ และนำไปปรับปรุงการปฏิบัติราชการต่อไป พร้อมกันนี้ได้ร่วมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ม.1 บ้านปึก ต.บางงอน