อัลบั้มภาพ "การประชุมคณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > การประชุมคณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ( ประกาศเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ) 
วันนี้ 24 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. นายไพโรจน์ พิกุลทอง นายก อบต.บางงอน เป็นประธานจัดการประชุมคณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด โดยมีกำนันตำบลบางงอน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ผู้แทนภาคเอกชนในพื้นที่ ปลัด อบต. เป็นคณะทำงาน เพื่อวางกรอบแผนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ให้เป็นรูปธรรมต่อไป