อัลบั้มภาพ "ซ่อมแซมถนนสายบ้านปึก-ศรีไพรวัลย์ และปรับปรุงถนนซอยเขาขี้พร้า ม.7"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > ซ่อมแซมถนนสายบ้านปึก-ศรีไพรวัลย์ และปรับปรุงถนนซอยเขาขี้พร้า ม.7 ( ประกาศเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560 )


 
เมื่อวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 นายก อบต.บางงอน พร้อมนายช่าง อบต.บางงอน และผู้รับเหมา เข้าดำเนินการซ่อมแซมถนนสายบ้านปึก-ศรีไพรวัลย์ บริเวณสามแยก ม.1 บ้านปึกซึ่งถนนทรุดตัว โดยทำการรื้อซ่อมแซม ปูแอสฟัลท์ติกซ่อมแซม บริเวณสามแยกบ้านขนาย และซ่อมแซมถนนที่ชำรุดตลอดสายบ้านปึกศรีไพรวัลย์ พร้อมนี้ได้เข้าดูแลการปรับปรุงถรรซอยเขาขี้พร้า ม.7 พร้อมวางท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันการกัดเซาะถนนเมื่อมีฝนตกหนัก