อัลบั้มภาพ "ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะมูลฝอย"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะมูลฝอย ( ประกาศเมื่อวันที่ 04 พฤษภาคม 2560 ) 
วันนี้ (4 พฤษภาคม 2560) เวลา 13.00 น. อบต.บางงอน โดยนางสาวณัฐมล มั่นกิจ หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3R คือ Reduce Reuse Recycle "ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่" โดยในวันนีเข้าให้ความรู้ หมู่ที่ 11 บ้านสี่ีด ต.บางงอน โดยประชาชนเข้าใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ซึ่งในส่วนของ หมู่ที่ 11 นั้น มีการคัดแยกขยะกันอยู่ด้วยแล้ว โดยการนำขยะที่สามารถขายได้แยกใส่ถุงเอาไว้ เพื่อรอผู้รับซื้อมาซื้อไป ส่วนกิ่งไม้ใบไม้ จะกวาดรวมกันแล้วเผา ซึ่งบางครัวเรือนใช้ปล่องซีเมนต์ วางซ้อนกัน 3 ลูก แบบมีตะแกรงรองรับ ทำให้เผาได้ง่ายขึ้น แต่ในส่วนของขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ หมู่บ้านยังไม่มีที่ทิ้งที่ปลอดภัย ทั้งนี้ อบต.บางงอน ได้แนะนำให้นำเศษใบไม้นำไปทำเป็นปุ๋ยชีวภาพ เพื่อใส่พืชผักสวนครัวได้ และในส่วนของขยะมีพิษ เช่น หลอดไฟฟ้า บรรจุภัณฑ์ยาฆ่าหญ้า ได้แนะนำให้เก็บรวบรวมปิดถุงให้มิดชิด และนำมาส่งที่ อบต.ทุกวันศุกร์แรกของเดือน ก่อนเวลา 12.00 น. เพื่อที่ อบต.จะได้นำไปส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวของในการกำจัดทำลายต่อไป ส่วนขยะติดเชื้อ สามารถนำใส่ถุงมัดให้เรียบร้อย และนำไปฝากกำจัดได้ที่ รพ.สต.บางงอน โดยจะมีรถจากโรงพยาบาลมารับไปดำเนินการกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป