อัลบั้มภาพ "โครงการฝึกอบรมอาชีพ "

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการฝึกอบรมอาชีพ ( ประกาศเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 )


 
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. อบต.บางงอน จัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพ "การทำสบู่" โดยนายกไพโรจน์ พิกุลทอง นายก อบต.บางงอน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เพื่อเป็นการฝึกการทำสบู่สมุนไพรกลิ่น ๆ ไว้ใช้เอง และเพื่อพัฒนาต่อยอดเป็นสินค้าเพื่อการจำหน่ายเสริมสร้างรายได้ต่อไป