อัลบั้มภาพ "โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพุ้งพั้ง ม.8 เชื่อม ม.13 ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพุ้งพั้ง ม.8 เชื่อม ม.13 ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี ( ประกาศเมื่อวันที่ 04 ตุลาคม 2560 )

 
ตามที่ อบต.บางงอน ได้ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพุ้งพั้ง ม.8 เชื่อม ม.13 ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี ช่วงบ้านนายชำนาญ - บ้านนายประไพ ระยะทาง 375 เมตร โดยใช้งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2560 บัดนี้ผู้รับจ้างได้กำลังดำเนินงานก่อสร้าง