อัลบั้มภาพ นายกเข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 8
* อัลบั้ม *
การประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.25
การประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.25
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 97 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 พฤษภาคม 2559
ตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำป
ตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำป
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 137 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 พฤษภาคม 2559
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสาธารณสุข
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสาธารณสุข
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 83 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 พฤษภาคม 2559
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาสามปี 2560-2562
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาสามปี 2560-2562
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 97 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 พฤษภาคม 2559
พ่นหมอกควัน ป้องกันไข้เลือดออก
พ่นหมอกควัน ป้องกันไข้เลือดออก
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 234 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 พฤษภาคม 2559

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาพุนพินมอบน้ำดื่ม
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาพุนพินมอบน้ำดื่ม
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 127 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 พฤษภาคม 2559
การจัดเวทีประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖
การจัดเวทีประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 132 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 พฤษภาคม 2559
หน่วยมิตรประชากองบิน 7 สุราษฎร์ธานี ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการ
หน่วยมิตรประชากองบิน 7 สุราษฎร์ธานี ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการ
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 113 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 เมษายน 2559
โครงการวันกตัญญูผู้สูงอายุตำบลบางงอน ประจำปี 2559
โครงการวันกตัญญูผู้สูงอายุตำบลบางงอน ประจำปี 2559
(จำนวน 79 รูป ชมแล้ว 387 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 เมษายน 2559
ตรวจราชการโครงการท้องถิ่นเมืองคนดี  สะอาด สวยใส ใส่ใจเศรษฐกิ
ตรวจราชการโครงการท้องถิ่นเมืองคนดี สะอาด สวยใส ใส่ใจเศรษฐกิ
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 110 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 00 มกราคม 0000

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีทำขวัญข้าว
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีทำขวัญข้าว
(จำนวน 27 รูป ชมแล้ว 234 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 มีนาคม 2559
พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2558
พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2558
(จำนวน 38 รูป ชมแล้ว 185 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 มีนาคม 2559
กิจกรรมมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้สูงอายุตำบลบางงอน
กิจกรรมมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้สูงอายุตำบลบางงอน
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 125 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 มีนาคม 2559
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั
(จำนวน 30 รูป ชมแล้ว 318 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 ธันวาคม 2558
ประมวลภาพกิจกรรม BIKE FOR DAD (ปั่นเพื่อพ่อ)
ประมวลภาพกิจกรรม BIKE FOR DAD (ปั่นเพื่อพ่อ)
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 124 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 ธันวาคม 2558

โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีใ
โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีใ
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 97 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 มกราคม 2559
กิจกรรมมอบของขวัญและเลี้ยงขนมเด็กๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ป
กิจกรรมมอบของขวัญและเลี้ยงขนมเด็กๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ป
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 327 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 มกราคม 2559
กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559
กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 237 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 ธันวาคม 2558
อบต.บางงอน ขอเชิญชวนประชาชนในตำบลบางงอน และใกล้เคียงร่วมกิจก
อบต.บางงอน ขอเชิญชวนประชาชนในตำบลบางงอน และใกล้เคียงร่วมกิจก
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 109 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 ธันวาคม 2558
ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 116 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 ธันวาคม 2558