อัลบั้มภาพ นายกเข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 8
* อัลบั้ม *
อบต.บางงอน ได้จัดเวทีปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป  ทั้งนี้
อบต.บางงอน ได้จัดเวทีปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ทั้งนี้
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 137 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 131 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
ทำบุญเลี้ยงพระ ศพด.อบต.บางงอน
ทำบุญเลี้ยงพระ ศพด.อบต.บางงอน
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 146 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็ก อบต.บางงอน
ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็ก อบต.บางงอน
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 134 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
กิจกรรมไหว้ครู ศพด.อบต.บางงอน
กิจกรรมไหว้ครู ศพด.อบต.บางงอน
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 167 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557

ประชุมคณะกรรมการโรงเรียนเครือข่ายพุนพิน 1
ประชุมคณะกรรมการโรงเรียนเครือข่ายพุนพิน 1
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 125 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๘-๒๕๖๐)
ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๘-๒๕๖๐)
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 122 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2557
รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2557
(จำนวน 24 รูป ชมแล้ว 132 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
บรรยากาศการแข่งขันกีฬา อบต.บางงอน ประจำปี 2557
บรรยากาศการแข่งขันกีฬา อบต.บางงอน ประจำปี 2557
(จำนวน 34 รูป ชมแล้ว 305 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
พิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูรัษฎารามคณิศร์(หลวงพ่อหันต์ ปภากโร
พิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูรัษฎารามคณิศร์(หลวงพ่อหันต์ ปภากโร
(จำนวน 21 รูป ชมแล้ว 305 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๗
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๗
(จำนวน 25 รูป ชมแล้ว 135 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร วันพ่อแห่งชาติ
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร วันพ่อแห่งชาติ
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 120 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557
ยินดีต้อนรับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ยินดีต้อนรับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 118 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ครั้งแรก
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ครั้งแรก
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 116 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557
ผลการเลือกตั้ง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน
ผลการเลือกตั้ง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 125 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557

ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกท่าน ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกท่าน ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 112 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557
กำหนดการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.เพื่อให้บริการประชาชน
กำหนดการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.เพื่อให้บริการประชาชน
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 144 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557
อบรมคณะกรรมการการเลือกตั้งของ อบต.บางงอน
อบรมคณะกรรมการการเลือกตั้งของ อบต.บางงอน
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 121 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557
การประชุมพนักงานประจำเดือนตุลาคม 2556
การประชุมพนักงานประจำเดือนตุลาคม 2556
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 112 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิ
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิ
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 125 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557