อัลบั้มภาพ นายกเข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 8
* อัลบั้ม *
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓๒
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓๒
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 117 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557
โครงการอบรมเยาวชนพิธีกรศาสนา
โครงการอบรมเยาวชนพิธีกรศาสนา
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 128 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557
ประมวลภาพการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖
ประมวลภาพการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 115 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557
ด่วนที่สุด เลื่อนประชุมพนักงานประจำเดือนมิถุนายน 2556
ด่วนที่สุด เลื่อนประชุมพนักงานประจำเดือนมิถุนายน 2556
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 110 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557
กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก
กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 123 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557

ขอเชิญร่วมงาน รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ โอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ๒๕
ขอเชิญร่วมงาน รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ โอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ๒๕
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 115 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557
โครงการนำชมรมผู้สูงอายุตำบลบางงอน ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบก
โครงการนำชมรมผู้สูงอายุตำบลบางงอน ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบก
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 128 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557
ขอเชิญร่วม เวทีเสวนาประสาบางงอน
ขอเชิญร่วม เวทีเสวนาประสาบางงอน
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 122 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 162 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ขอเชิญเที่ยวงานวันเด็กปห่งชาติ ป
องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ขอเชิญเที่ยวงานวันเด็กปห่งชาติ ป
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 106 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557

ประมวลภาพเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บางงอน มาฉีดวัคซีนโรคคอตีบให้กับพ
ประมวลภาพเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บางงอน มาฉีดวัคซีนโรคคอตีบให้กับพ
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 302 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557
ประมวลภาพกิจกรรม   big cleaning day  ปี 2555
ประมวลภาพกิจกรรม big cleaning day ปี 2555
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 116 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557
ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ สปสช
ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ สปสช
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 136 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557
ประกวดนางนพมาศ ณ ท่าน้ำวัดบางมะเดื่อ
ประกวดนางนพมาศ ณ ท่าน้ำวัดบางมะเดื่อ
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 149 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557
การแข่งขันเรือพาย ณ ท่าน้ำวัดบางมะเดื่อ
การแข่งขันเรือพาย ณ ท่าน้ำวัดบางมะเดื่อ
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 156 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557

บรรยาการงานลอยกระทง 2555 ณ ท่าน้ำวัดรัษฎาราม (วัดเงิน)
บรรยาการงานลอยกระทง 2555 ณ ท่าน้ำวัดรัษฎาราม (วัดเงิน)
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 155 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ขอเชิญเที่ยวงานลอยกระทง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ขอเชิญเที่ยวงานลอยกระทง
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 106 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 111 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557
ข้าราชการ อบต.บางงอน ร่วมถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช
ข้าราชการ อบต.บางงอน ร่วมถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 129 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557
งาน ๑๑๗ ปี พุนพินถิ่นอารยธรรม
งาน ๑๑๗ ปี พุนพินถิ่นอารยธรรม
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 126 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557