อัลบั้มภาพ วชิรวิชาการสุราษฎร์ธานี" ประจำปี พ.ศ. 2560
* อัลบั้ม *
โครงการนำชมรมผู้สูงอายุตำบลบางงอน ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบก
โครงการนำชมรมผู้สูงอายุตำบลบางงอน ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบก
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 96 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557
ขอเชิญร่วม เวทีเสวนาประสาบางงอน
ขอเชิญร่วม เวทีเสวนาประสาบางงอน
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 91 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 132 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ขอเชิญเที่ยวงานวันเด็กปห่งชาติ ป
องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ขอเชิญเที่ยวงานวันเด็กปห่งชาติ ป
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 78 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557
ประมวลภาพเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บางงอน มาฉีดวัคซีนโรคคอตีบให้กับพ
ประมวลภาพเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บางงอน มาฉีดวัคซีนโรคคอตีบให้กับพ
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 270 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557

ประมวลภาพกิจกรรม   big cleaning day  ปี 2555
ประมวลภาพกิจกรรม big cleaning day ปี 2555
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 87 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557
ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ สปสช
ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ สปสช
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 108 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557
ประกวดนางนพมาศ ณ ท่าน้ำวัดบางมะเดื่อ
ประกวดนางนพมาศ ณ ท่าน้ำวัดบางมะเดื่อ
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 121 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557
การแข่งขันเรือพาย ณ ท่าน้ำวัดบางมะเดื่อ
การแข่งขันเรือพาย ณ ท่าน้ำวัดบางมะเดื่อ
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 125 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557
บรรยาการงานลอยกระทง 2555 ณ ท่าน้ำวัดรัษฎาราม (วัดเงิน)
บรรยาการงานลอยกระทง 2555 ณ ท่าน้ำวัดรัษฎาราม (วัดเงิน)
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 122 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ขอเชิญเที่ยวงานลอยกระทง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ขอเชิญเที่ยวงานลอยกระทง
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 79 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 80 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557
ข้าราชการ อบต.บางงอน ร่วมถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช
ข้าราชการ อบต.บางงอน ร่วมถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 99 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557
งาน ๑๑๗ ปี พุนพินถิ่นอารยธรรม
งาน ๑๑๗ ปี พุนพินถิ่นอารยธรรม
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 99 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557
งาน ๑๑๗ ปี พุนพินถิ่นอารยธรรม
งาน ๑๑๗ ปี พุนพินถิ่นอารยธรรม
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 76 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557

งาน ๑๑๗ ปี พุนพินถิ่นอารยธรรม
งาน ๑๑๗ ปี พุนพินถิ่นอารยธรรม
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 81 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557
โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ หมู่ที่ ๑๐ ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุ
โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ หมู่ที่ ๑๐ ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุ
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 86 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557
อบรมให้ความรู้ประชาธิปไตยแก่ประชาชน
อบรมให้ความรู้ประชาธิปไตยแก่ประชาชน
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 90 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557
ซ่อมแซมถนนสายหมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 4 ตำบลบางงอน
ซ่อมแซมถนนสายหมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 4 ตำบลบางงอน
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 83 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557
ประชุมพนักงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๕
ประชุมพนักงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๕
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 89 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557