อัลบั้มภาพ นายกเข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 8
* อัลบั้ม *
งาน ๑๑๗ ปี พุนพินถิ่นอารยธรรม
งาน ๑๑๗ ปี พุนพินถิ่นอารยธรรม
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 107 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557
งาน ๑๑๗ ปี พุนพินถิ่นอารยธรรม
งาน ๑๑๗ ปี พุนพินถิ่นอารยธรรม
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 111 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557
โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ หมู่ที่ ๑๐ ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุ
โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ หมู่ที่ ๑๐ ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุ
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 114 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557
อบรมให้ความรู้ประชาธิปไตยแก่ประชาชน
อบรมให้ความรู้ประชาธิปไตยแก่ประชาชน
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 120 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557
ซ่อมแซมถนนสายหมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 4 ตำบลบางงอน
ซ่อมแซมถนนสายหมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 4 ตำบลบางงอน
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 111 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557

ประชุมพนักงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๕
ประชุมพนักงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๕
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 118 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 109 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557
ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 144 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557
แข่งขันกีฬาเครื่องข่ายพุนพิน ๑ พุมดวงสัมพันธ์ครั้งที่ ๙
แข่งขันกีฬาเครื่องข่ายพุนพิน ๑ พุมดวงสัมพันธ์ครั้งที่ ๙
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 111 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557
การแข่งขันฟุตบอลผู้นำ ณ สนามกีฬาอำเภอพุนพิน
การแข่งขันฟุตบอลผู้นำ ณ สนามกีฬาอำเภอพุนพิน
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 122 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557

กิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตบอล ระดับผู้นำท้องถิ่น ณ สนามกีฬากลางอำ
กิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตบอล ระดับผู้นำท้องถิ่น ณ สนามกีฬากลางอำ
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 146 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557
เหตุการณ์เพลิงไหม้บ้านนางจรรยา นาคบำรุง หมู่ที่ 3 ตำบลบางงอน
เหตุการณ์เพลิงไหม้บ้านนางจรรยา นาคบำรุง หมู่ที่ 3 ตำบลบางงอน
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 109 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เดินทางเยี่ยมบ้านผู้สูงอาย
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เดินทางเยี่ยมบ้านผู้สูงอาย
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 135 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557
งานประจำปี วัดเกษมบำรุง
งานประจำปี วัดเกษมบำรุง
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 116 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557
โครงการอบรมผู้จัดเก็บ จปฐ.2555
โครงการอบรมผู้จัดเก็บ จปฐ.2555
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 107 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑๒๕
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑๒๕
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 111 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557
หน่วยมิตรประชากองบิน 7 ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ ตำบลบางง
หน่วยมิตรประชากองบิน 7 ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ ตำบลบางง
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 123 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557
ประชุมนอกรอบวันที่ 16 มีนาคม 2555
ประชุมนอกรอบวันที่ 16 มีนาคม 2555
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 109 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557
บรรยากาศการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๕
บรรยากาศการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๕
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 107 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557
บรรยากาศ&ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน
บรรยากาศ&ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 121 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557