หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน เลขที่ 2/2 ม.4 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130 โทรศัพท์ : 077-319998
 
เมนูหลัก  
  ประวัติความเป็นมา
  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหารงาน
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แผนงาน  
  แผนยุทธศาสตร์ฯ
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนดำเนินการประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  ข้อบัญญัติ  
  เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
  ข้อบัญญติตำบล
  รายงาน  
  รายงานการคลัง
  รายงานการดำเนินการ
  รายงานการประชุม
  งานกิจการสภา
  งานกิจการสภา
  ทำเนียบบุคลากร  
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิก อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  - สำนักงานปลัด
  - กองคลัง
  - กองช่าง
 
  สำหรับผู้ดูแลระบบ  
 

 

 


แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
นายไพโรจน์ พิกุลทอง
นายก อบต.บางงอน
ภาพกิจกรรม

     
 
นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานประชุมและมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาล
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
โครงการก่อสร้างถนนสายคลองลัด ม.5 เชื่อม ม.1 ต.บางงอน
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
การประชุมประชาคมแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผ่นพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 2561-2564
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
การแข่งขันกีฬาประเพณีประจำตำบลบางมะเดื่อ #ลุ่มน้ำพุมดวงเกมส์
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพุ้งพั้ง ม.8 เชื่อม ม.13 ต.ตะกุกใต้
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
ชาวบางงอนร่วมใจ ส่งกำลังใจให้พี่ตูน
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
วชิรวิชาการสุราษฎร์ธานี ประจำปี พ.ศ. 2560
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
อบต.บางงอน เลี้ยงไอศกรีมเด็กนักเรียนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2561
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
ถ่มหลุดบ่อ
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
ประชุมคณะกรรมการดูแลกิจการประปาหมู่บ้าน
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
ประชุมผู้ปกครองของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
การประชาคมตำบลเพื่อเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ครั้งที่ 2
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
บัณฑิตน้อย 2561
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
การประชุมสภา สมัยวิสามัญ
สมัยที่ 1 ประจำปี 2561
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
นายกเข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน
หมู่ที่ 8
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
นายก อบต ลงพื้นที่วัดระยะทาง
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
นายอำเภอพุนพิน
ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหาย
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
ตรวจสอบการแก้ไขรอยร้าวถนน คสล.ม.1
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
ตรวจความหนาของถนน คสล.ม.11 บ้านสี่ขีด
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
 
 
 
 
 

กระดานสนทนา องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน

เรื่อง โพสโดย วันที่
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน
เลขที่ 2/2 ม.4 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์ : 077-319-998 โทรสาร : 077-319-998 ต่อ 105 , 077-319997
Copyright © 2016. www.bangngon.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs