ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเปิดเผยกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้า ร.ร.บ้านราษฎร์ประสานจิต-คลองรุม ม.8-11 เชื่อม ม.8 ต.มะลวน
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 27 มกราคม. 2559