ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง ม.6 ต.บางงอน
   
 
   

 ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง ม.6 ต.บางงอน  ซึ่งผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ 3 ในวันที่ 12 ตุลาคม 2560 และคณะกรรมการจะตรวจงานจ้างในวันที่ 25 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ สถานที่ก่อสร้าง จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 19 ตุลาคม 2560