หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน เลขที่ 2/2 ม.4 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130 โทรศัพท์ : 077-319998
 
เมนูหลัก  
  ประวัติความเป็นมา
  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหารงาน
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แผนงาน  
  แผนยุทธศาสตร์ฯ
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนดำเนินการประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  ข้อบัญญัติ  
  เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
  ข้อบัญญติตำบล
  รายงาน  
  รายงานการคลัง
  รายงานการดำเนินการ
  รายงานการประชุม
  งานกิจการสภา
  ทำเนียบบุคลากร  
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิก อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  - สำนักงานปลัด
  - กองคลัง
  - กองช่าง
 
  สำหรับผู้ดูแลระบบ  
 

 

 


แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  งานกิจการสภา
หัวข้อ วันที่
ขอเชิญประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 (ดู : 60) 20 มิ.ย. 2559
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 (ดู : 73) 20 มิ.ย. 2559
ว 16 ขอเชิญประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 (ดู : 69) 20 มิ.ย. 2559
ว 17 ขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 (ดู : 67) 20 มิ.ย. 2559
ว 15 เรียกประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 (ดู : 65) 20 มิ.ย. 2559
ว 12 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 (ดู : 61) 20 มิ.ย. 2559
ว 13 ขอเชิญประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 (ดู : 59) 20 มิ.ย. 2559
ว 10 เรียกประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 (ดู : 63) 20 มิ.ย. 2559
ว 07 ขอเชิญประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 (ดู : 61) 20 มิ.ย. 2559
ว 08 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 (ดู : 63) 20 มิ.ย. 2559
ว 02 ขอเชิญประชุมสภา อบต บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 (ดู : 58) 20 มิ.ย. 2559
ว 03 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 (ดู : 62) 20 มิ.ย. 2559
ว 01 เรียกประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 (ดู : 63) 20 มิ.ย. 2559
กำหนดสมัยประชุมสภา ประจำปี 2559 (ดู : 57) 25 ธ.ค. 2558
ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2558 (ดู : 52) 18 ธ.ค. 2558
ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2558 (ดู : 58) 18 ธ.ค. 2558
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2558 (ดู : 60) 11 ธ.ค. 2558
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1-2557 (ดู : 72) 17 ก.ย. 2558
รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2 วันที่ 14 ส.ค.2558 (ดู : 56) 14 ส.ค. 2558
ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 (ดู : 58) 10 ส.ค. 2558
ขอเชิญรับฟังการประชุมสภา อบต. บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2558 (ดู : 56) 10 ส.ค. 2558
รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 วันที่ 4 ส.ค.2558 (ดู : 65) 4 ส.ค. 2558
ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 (ดู : 53) 29 ก.ค. 2558
ขอเชิญรับฟังการประชุมสภา อบต. บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2558 (ดู : 57) 29 ก.ค. 2558
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2558 (ดู : 49) 23 ก.ค. 2558
รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 วันที่ 24 มิ.ย.2558 (ดู : 48) 24 มิ.ย. 2558
ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558 (ดู : 63) 17 มิ.ย. 2558
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2558 (ดู : 49) 17 มิ.ย. 2558
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558 (ดู : 61) 11 มิ.ย. 2558
ประกาศกำหนดสมัยประชุม ประจำปี 2558 (ดู : 57) 23 ก.พ. 2558
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2558 จ ที่ 23 ก.พ.2558 (ดู : 60) 23 ก.พ. 2558
ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2558 (ดู : 66) 19 ก.พ. 2558
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2558 (ดู : 58) 19 ก.พ. 2558
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2558 (ดู : 60) 9 ก.พ. 2558
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2558 (ดู : 47) 27 ม.ค. 2558
ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4-2557 ครั้งที่ 1 (ดู : 63) 25 ธ.ค. 2557
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4-2557 ครั้งที่ 1 (ดู : 61) 25 ธ.ค. 2557
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2557 (ดู : 52) 11 ธ.ค. 2557
รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 วันที่ 28 พ.ย.2557 (ดู : 61) 28 พ.ย. 2557
ขอเชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2-2557 ครั้งที่ 2 (ดู : 64) 25 พ.ย. 2557
ขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2-2557 ครั้งที่ 2 (ดู : 55) 25 พ.ย. 2557
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2557 วันที่ 14 พ.ย.2557 (ดู : 58) 14 พ.ย. 2557
ขอเชิญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 (ดู : 60) 11 พ.ย. 2557
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1-2557 (ดู : 50) 11 พ.ย. 2557
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 (ดู : 68) 10 พ.ย. 2557
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 (ดู : 61) 17 ก.ย. 2557
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 (ดู : 60) 12 ก.ย. 2557
ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3-2557 ครั้งที่ 2 (ดู : 52) 7 ส.ค. 2557
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2557 (ดู : 63) 28 ก.ค. 2557
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3-2557 (ดู : 58) 28 ก.ค. 2557
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2557 (ดู : 52) 24 ก.ค. 2557
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2557 (ดู : 62) 20 มิ.ย. 2557
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2557 (ดู : 61) 20 มิ.ย. 2557
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2557 (ดู : 50) 11 มิ.ย. 2557
ประชาสัมพันธ์กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2557 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2558 (ดู : 56) 27 ก.พ. 2557
ขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1-2557 ครั้งที่ 1 (ดู : 53) 24 ก.พ. 2557
ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1-2557 ครั้งที่ 1 (ดู : 61) 21 ก.พ. 2557
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2557 (ดู : 62) 3 ก.พ. 2557
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน
เลขที่ 2/2 ม.4 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์ : 077-319-998 โทรสาร : 077-319-998 ต่อ 105 , 077-319997
Copyright © 2016. www.bangngon.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs
Top