หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน เลขที่ 2/2 ม.4 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130 โทรศัพท์ : 077-319998
 
เมนูหลัก  
  ประวัติความเป็นมา
  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหารงาน
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แผนงาน  
  แผนยุทธศาสตร์ฯ
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนดำเนินการประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  ข้อบัญญัติ  
  เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
  ข้อบัญญติตำบล
  รายงาน  
  รายงานการคลัง
  รายงานการดำเนินการ
  รายงานการประชุม
  งานกิจการสภา
  งานกิจการสภา
  ทำเนียบบุคลากร  
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิก อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  - สำนักงานปลัด
  - กองคลัง
  - กองช่าง
 
  สำหรับผู้ดูแลระบบ  
 

 

 


แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  งานกิจการสภา
หัวข้อ วันที่
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1-2557 (ดู : 46) 17 ก.ย. 2558
รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2 วันที่ 14 ส.ค.2558 (ดู : 35) 14 ส.ค. 2558
ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 (ดู : 36) 10 ส.ค. 2558
ขอเชิญรับฟังการประชุมสภา อบต. บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2558 (ดู : 27) 10 ส.ค. 2558
รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 วันที่ 4 ส.ค.2558 (ดู : 44) 4 ส.ค. 2558
ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 (ดู : 26) 29 ก.ค. 2558
ขอเชิญรับฟังการประชุมสภา อบต. บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2558 (ดู : 33) 29 ก.ค. 2558
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2558 (ดู : 24) 23 ก.ค. 2558
รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 วันที่ 24 มิ.ย.2558 (ดู : 25) 24 มิ.ย. 2558
ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558 (ดู : 34) 17 มิ.ย. 2558
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2558 (ดู : 22) 17 มิ.ย. 2558
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558 (ดู : 38) 11 มิ.ย. 2558
ประกาศกำหนดสมัยประชุม ประจำปี 2558 (ดู : 34) 23 ก.พ. 2558
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2558 จ ที่ 23 ก.พ.2558 (ดู : 34) 23 ก.พ. 2558
ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2558 (ดู : 41) 19 ก.พ. 2558
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2558 (ดู : 32) 19 ก.พ. 2558
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2558 (ดู : 36) 9 ก.พ. 2558
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2558 (ดู : 25) 27 ม.ค. 2558
ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4-2557 ครั้งที่ 1 (ดู : 39) 25 ธ.ค. 2557
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4-2557 ครั้งที่ 1 (ดู : 36) 25 ธ.ค. 2557
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2557 (ดู : 28) 11 ธ.ค. 2557
รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 วันที่ 28 พ.ย.2557 (ดู : 39) 28 พ.ย. 2557
ขอเชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2-2557 ครั้งที่ 2 (ดู : 37) 25 พ.ย. 2557
ขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2-2557 ครั้งที่ 2 (ดู : 30) 25 พ.ย. 2557
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2557 วันที่ 14 พ.ย.2557 (ดู : 33) 14 พ.ย. 2557
ขอเชิญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 (ดู : 39) 11 พ.ย. 2557
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1-2557 (ดู : 27) 11 พ.ย. 2557
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 (ดู : 44) 10 พ.ย. 2557
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 (ดู : 34) 17 ก.ย. 2557
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 (ดู : 32) 12 ก.ย. 2557
ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3-2557 ครั้งที่ 2 (ดู : 27) 7 ส.ค. 2557
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2557 (ดู : 35) 28 ก.ค. 2557
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3-2557 (ดู : 35) 28 ก.ค. 2557
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2557 (ดู : 30) 24 ก.ค. 2557
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2557 (ดู : 36) 20 มิ.ย. 2557
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2557 (ดู : 36) 20 มิ.ย. 2557
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2557 (ดู : 27) 11 มิ.ย. 2557
ประชาสัมพันธ์กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2557 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2558 (ดู : 33) 27 ก.พ. 2557
ขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1-2557 ครั้งที่ 1 (ดู : 28) 24 ก.พ. 2557
ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1-2557 ครั้งที่ 1 (ดู : 33) 21 ก.พ. 2557
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2557 (ดู : 37) 3 ก.พ. 2557
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน
เลขที่ 2/2 ม.4 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์ : 077-319-998 โทรสาร : 077-319-998 ต่อ 105 , 077-319997
Copyright © 2016. www.bangngon.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs
Top