หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน เลขที่ 2/2 ม.4 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130 โทรศัพท์ : 077-319998
 
เมนูหลัก  
  ประวัติความเป็นมา
  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหารงาน
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แผนงาน  
  แผนยุทธศาสตร์ฯ
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนดำเนินการประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  ข้อบัญญัติ  
  เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
  ข้อบัญญติตำบล
  รายงาน  
  รายงานการคลัง
  รายงานการดำเนินการ
  รายงานการประชุม
  งานกิจการสภา
  ทำเนียบบุคลากร  
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิก อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  - สำนักงานปลัด
  - กองคลัง
  - กองช่าง
 
  สำหรับผู้ดูแลระบบ  
 

 

 


แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 24) 18 ต.ค. 2561
ประกาศเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการศูนย์ข้มูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 2561 (ดู : 33) 1 ต.ค. 2561
คำสั่งเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการศูนย์ข้มูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 2561 (ดู : 32) 1 ต.ค. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.4 บริเวณที่ทำการ อบต.บางงอน (ดู : 40) 10 ส.ค. 2561
ประกาศตรวจรับงนจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองลัด ม.5-ม.1 ต.บางงอน (ดู : 27) 8 ส.ค. 2561
ประกาศเตือนอุทกภัย (ดู : 51) 18 ก.ค. 2561
ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ความจุ 20 ลบ.ม. จุดที่ตั้ง บ้านนายสมหวัง ศรีสวัสดิ์ (ถนนสายพุ้งพั้ง-วิภาวดี 1) ม.8 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 42) 6 ก.ค. 2561
ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ความจุ 20 ลบ.ม. จุดที่ตั้ง บ้านนายวัชรินทร์ สาสนัส ม.11 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 46) 6 ก.ค. 2561
ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ความจุ 20 ลบ.ม. จุดที่ตั้ง บ้านนายวัชรินทร์ สาสนัส ม.11 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 33) 3 ก.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสันติภิรมย์วัลย์ ม.7 ต.บางงอน (ดู : 35) 18 มิ.ย. 2561
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพินของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว (ดู : 53) 4 มิ.ย. 2561
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพินของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว (ดู : 61) 4 มิ.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองลัด ม.5-หัวเชี่ยว ม.1 (ดู : 39) 21 พ.ค. 2561
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวเชี่ยว ม.1-ม.5 ต.บางงอน (ดู : 38) 11 พ.ค. 2561
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกตารอง-สามแยกเกาะมนต์ ม.11 ต.บางงอน (ดู : 40) 11 พ.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ประสบวาตภัยและฝนตกหนัก (ดู : 50) 9 พ.ค. 2561
ร่วมรณรงค์รักปลอดภัยเข้าใจเอดส์ (วัยใสห่างไกล HIV) (ดู : 34) 1 พ.ค. 2561
ประกาศเรื่องการรับลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ลว 23 ก.พ.2561 (ดู : 43) 23 ก.พ. 2561
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 (ดู : 41) 31 ม.ค. 2561
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายห้วยน้ำขาว หมู่ที่ 7,8 ตำบลบางงอน (ดู : 34) 31 ธ.ค. 2560
การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อสำรวจเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 (ดู : 41) 29 ธ.ค. 2560
ประกาศวันเวลาการตรวจรับงานจ้างโครงการ คสล.สายพุ้งพั้ง ม.8 เชื่อม ม.13 ต.ตะกุกใต้ (ดู : 36) 29 ธ.ค. 2560
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี ประกาศรับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน (ดู : 42) 27 ธ.ค. 2560
การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อสำรวจเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 (ดู : 39) 27 ธ.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเก้าอี้ประชุมจำนวน 50 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 43) 27 ธ.ค. 2560
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกตารอง - เกาะมนต์ ม.11 (ดู : 45) 27 ธ.ค. 2560
การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 38) 25 ธ.ค. 2560
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง-หินผุ (ดู : 43) 25 ธ.ค. 2560
กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2560 (ดู : 32) 19 ธ.ค. 2560
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 30) 27 ต.ค. 2560
ประกาศวันเวลาการตรวจรับงานจ้างโครงการ คสล.สายพุ้งพั้ง ม.8 เชื่อม ม.13 ต.ตะกุกใต้ (ดู : 41) 27 ต.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะด้วยหลัก 3R (ดู : 73) 27 ต.ค. 2560
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 40) 27 ต.ค. 2560
ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง ม.6 ต.บางงอน (ดู : 44) 19 ต.ค. 2560
ประกาศการรับลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลว 16 ต.ค.2560 (ดู : 39) 16 ต.ค. 2560
ประกาศการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 49) 6 ต.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะซื้อยางรถยนต์จำนวน 4 เส้น โดยเฉพาะเจาะจง (ดู : 42) 5 ต.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน การเตรียมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 (ดู : 40) 5 ต.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะตรวจเช็คสภาพรถรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 41) 5 ต.ค. 2560
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการขยายเขตประปา ม.3 บ้านเงิน ต.บางงอน (ดู : 36) 5 ต.ค. 2560
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ประปาหมู่บ้าน) (ดู : 37) 3 ต.ค. 2560
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 (ดู : 37) 29 ก.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลา การรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในเขตตำบลบางงอน (ดู : 40) 4 ก.ย. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพุ้งพั้ง ม.8 เชื่อม ม.13 ต.ตะกุกใต้ (ดู : 41) 24 ส.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพุ้งพั้ง ม.8 เชื่อม ม.13 ต.ตะกุกใต้ (ดู : 37) 24 ส.ค. 2560
ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนไม้แดง ม.2 ต.บางงอน (ดู : 41) 16 ส.ค. 2560
ตรวจรับโครงการก่อสร้าง คสล.สายดอนไม้แดง ม.2 (ดู : 30) 7 ส.ค. 2560
ประกาศตรวจรับงานจ้าง คสล. สายหน้า ร.ร.บ้านราษฎร์ประสานจิต ม.8 (ดู : 30) 27 ก.ค. 2560
ประกาศตรวจรับงานสะพานคลองหมิด ม.7 (ดู : 49) 27 ก.ค. 2560
ราคากลางจ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ดู : 33) 26 ก.ค. 2560
ประกาศขายพัสดุโดยวิธีตกลงราคา จำนวน 31 รายการ (ดู : 39) 24 ก.ค. 2560
ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 เพิ่มเติม (ดู : 42) 17 ก.ค. 2560
ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ม.6 ต.บางงอน (ดู : 35) 16 ก.ค. 2560
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในเขต อบต.บางงอน จำนวน 4 จุด (ดู : 37) 6 มิ.ย. 2560
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กองช่าง) (ดู : 40) 31 พ.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานขับรถยนต์ (ดู : 38) 31 พ.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน คสล.สายดอนไม้แดง ม.2 (ดู : 38) 31 พ.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกตารอง-เกาะมนต์ ม.11 (ดู : 31) 31 พ.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายดอนไม้แดง ม.2 (ดู : 34) 31 พ.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกตารอง-เกาะมนต์ ม.11 (ดู : 49) 31 พ.ค. 2560
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน
เลขที่ 2/2 ม.4 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์ : 077-319-998 โทรสาร : 077-319-998 ต่อ 105 , 077-319997
Copyright © 2016. www.bangngon.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs
Top