หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน เลขที่ 2/2 ม.4 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130 โทรศัพท์ : 077-319998
 
เมนูหลัก  
  ประวัติความเป็นมา
  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหารงาน
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แผนงาน  
  แผนยุทธศาสตร์ฯ
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนดำเนินการประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  ข้อบัญญัติ  
  เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
  ข้อบัญญติตำบล
  รายงาน  
  รายงานการคลัง
  รายงานการดำเนินการ
  รายงานการประชุม
  งานกิจการสภา
  งานกิจการสภา
  ทำเนียบบุคลากร  
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิก อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  - สำนักงานปลัด
  - กองคลัง
  - กองช่าง
 
  สำหรับผู้ดูแลระบบ  
 

 

 


แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 2) 18 ต.ค. 2561
ประกาศเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการศูนย์ข้มูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 2561 (ดู : 15) 1 ต.ค. 2561
คำสั่งเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการศูนย์ข้มูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 2561 (ดู : 11) 1 ต.ค. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.4 บริเวณที่ทำการ อบต.บางงอน (ดู : 26) 10 ส.ค. 2561
ประกาศตรวจรับงนจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองลัด ม.5-ม.1 ต.บางงอน (ดู : 16) 8 ส.ค. 2561
ประกาศเตือนอุทกภัย (ดู : 37) 18 ก.ค. 2561
ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ความจุ 20 ลบ.ม. จุดที่ตั้ง บ้านนายสมหวัง ศรีสวัสดิ์ (ถนนสายพุ้งพั้ง-วิภาวดี 1) ม.8 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 31) 6 ก.ค. 2561
ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ความจุ 20 ลบ.ม. จุดที่ตั้ง บ้านนายวัชรินทร์ สาสนัส ม.11 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 36) 6 ก.ค. 2561
ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ความจุ 20 ลบ.ม. จุดที่ตั้ง บ้านนายวัชรินทร์ สาสนัส ม.11 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 24) 3 ก.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสันติภิรมย์วัลย์ ม.7 ต.บางงอน (ดู : 26) 18 มิ.ย. 2561
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพินของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว (ดู : 38) 4 มิ.ย. 2561
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพินของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว (ดู : 43) 4 มิ.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองลัด ม.5-หัวเชี่ยว ม.1 (ดู : 29) 21 พ.ค. 2561
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวเชี่ยว ม.1-ม.5 ต.บางงอน (ดู : 30) 11 พ.ค. 2561
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกตารอง-สามแยกเกาะมนต์ ม.11 ต.บางงอน (ดู : 31) 11 พ.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ประสบวาตภัยและฝนตกหนัก (ดู : 40) 9 พ.ค. 2561
ร่วมรณรงค์รักปลอดภัยเข้าใจเอดส์ (วัยใสห่างไกล HIV) (ดู : 25) 1 พ.ค. 2561
ประกาศเรื่องการรับลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ลว 23 ก.พ.2561 (ดู : 34) 23 ก.พ. 2561
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 (ดู : 33) 31 ม.ค. 2561
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายห้วยน้ำขาว หมู่ที่ 7,8 ตำบลบางงอน (ดู : 23) 31 ธ.ค. 2560
การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อสำรวจเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 (ดู : 33) 29 ธ.ค. 2560
ประกาศวันเวลาการตรวจรับงานจ้างโครงการ คสล.สายพุ้งพั้ง ม.8 เชื่อม ม.13 ต.ตะกุกใต้ (ดู : 26) 29 ธ.ค. 2560
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี ประกาศรับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน (ดู : 31) 27 ธ.ค. 2560
การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อสำรวจเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 (ดู : 27) 27 ธ.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเก้าอี้ประชุมจำนวน 50 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 31) 27 ธ.ค. 2560
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกตารอง - เกาะมนต์ ม.11 (ดู : 35) 27 ธ.ค. 2560
การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 30) 25 ธ.ค. 2560
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง-หินผุ (ดู : 32) 25 ธ.ค. 2560
กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2560 (ดู : 22) 19 ธ.ค. 2560
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 20) 27 ต.ค. 2560
ประกาศวันเวลาการตรวจรับงานจ้างโครงการ คสล.สายพุ้งพั้ง ม.8 เชื่อม ม.13 ต.ตะกุกใต้ (ดู : 33) 27 ต.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะด้วยหลัก 3R (ดู : 53) 27 ต.ค. 2560
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 31) 27 ต.ค. 2560
ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง ม.6 ต.บางงอน (ดู : 34) 19 ต.ค. 2560
ประกาศการรับลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลว 16 ต.ค.2560 (ดู : 30) 16 ต.ค. 2560
ประกาศการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 40) 6 ต.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะซื้อยางรถยนต์จำนวน 4 เส้น โดยเฉพาะเจาะจง (ดู : 31) 5 ต.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน การเตรียมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 (ดู : 29) 5 ต.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะตรวจเช็คสภาพรถรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 31) 5 ต.ค. 2560
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการขยายเขตประปา ม.3 บ้านเงิน ต.บางงอน (ดู : 26) 5 ต.ค. 2560
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ประปาหมู่บ้าน) (ดู : 29) 3 ต.ค. 2560
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 (ดู : 25) 29 ก.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลา การรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในเขตตำบลบางงอน (ดู : 31) 4 ก.ย. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพุ้งพั้ง ม.8 เชื่อม ม.13 ต.ตะกุกใต้ (ดู : 31) 24 ส.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพุ้งพั้ง ม.8 เชื่อม ม.13 ต.ตะกุกใต้ (ดู : 28) 24 ส.ค. 2560
ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนไม้แดง ม.2 ต.บางงอน (ดู : 32) 16 ส.ค. 2560
ตรวจรับโครงการก่อสร้าง คสล.สายดอนไม้แดง ม.2 (ดู : 21) 7 ส.ค. 2560
ประกาศตรวจรับงานจ้าง คสล. สายหน้า ร.ร.บ้านราษฎร์ประสานจิต ม.8 (ดู : 21) 27 ก.ค. 2560
ประกาศตรวจรับงานสะพานคลองหมิด ม.7 (ดู : 40) 27 ก.ค. 2560
ราคากลางจ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ดู : 22) 26 ก.ค. 2560
ประกาศขายพัสดุโดยวิธีตกลงราคา จำนวน 31 รายการ (ดู : 31) 24 ก.ค. 2560
ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 เพิ่มเติม (ดู : 32) 17 ก.ค. 2560
ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ม.6 ต.บางงอน (ดู : 24) 16 ก.ค. 2560
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในเขต อบต.บางงอน จำนวน 4 จุด (ดู : 29) 6 มิ.ย. 2560
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กองช่าง) (ดู : 32) 31 พ.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานขับรถยนต์ (ดู : 27) 31 พ.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน คสล.สายดอนไม้แดง ม.2 (ดู : 28) 31 พ.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกตารอง-เกาะมนต์ ม.11 (ดู : 22) 31 พ.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายดอนไม้แดง ม.2 (ดู : 23) 31 พ.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกตารอง-เกาะมนต์ ม.11 (ดู : 39) 31 พ.ค. 2560
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน
เลขที่ 2/2 ม.4 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์ : 077-319-998 โทรสาร : 077-319-998 ต่อ 105 , 077-319997
Copyright © 2016. www.bangngon.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs
Top