หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน เลขที่ 2/2 ม.4 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130 โทรศัพท์ : 077-319998
 
เมนูหลัก  
  ประวัติความเป็นมา
  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหารงาน
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แผนงาน  
  แผนยุทธศาสตร์ฯ
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนดำเนินการประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  ข้อบัญญัติ  
  เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
  ข้อบัญญติตำบล
  รายงาน  
  รายงานการคลัง
  รายงานการดำเนินการ
  รายงานการประชุม
  งานกิจการสภา
  ทำเนียบบุคลากร  
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิก อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  - สำนักงานปลัด
  - กองคลัง
  - กองช่าง
 
  สำหรับผู้ดูแลระบบ  
 

 

 


แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ตรวจรับงานจ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณที่ทำการองค์การบริหาร ส่วนตำบลบางงอน หมู่ที่ 4 ตำบลบางงอน อ.พุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี (ดู : 0) 15 ม.ค. 2562
ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอมกรีตเสริมเหล็ก สายสันติภิรมย์วัลย์ หมู่ที่ 7 ต.บางงอน อ.พุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี (ดู : 0) 15 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร /อาหารว่าง และเครื่องดื่มสำหรับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม ผู้นำชุมชน และคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 0) 10 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเวทีการแสดง เครื่องเสียง เครื่องสำรองไฟฟ้า ค่าเช่าเต็นท์พร้อม ติดตั้ง และเก้าอี้โครงการ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 0) 10 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดฐานกิจกรรมนันทนาการต่างๆ สำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 0) 10 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการพร้อมติดตั้ง สำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 0) 10 ม.ค. 2562
การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมสายซอยต้นมะขามใหญ่ หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 1 ตำบลบางงอน (ดู : 16) 8 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อกล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 7 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 0) 4 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องเลื่อยยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 0) 4 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับโครงการกิจกรรมปูเสื่อ นั่งสาด ตักบาตร ส่งท่ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561 (ดู : 10) 28 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมเเซมถนนสายดาราญ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 13) 24 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมเเซมถนนช่วงทางเข้าออกโรงเรียนวัดรัษฏาราม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 15) 21 ธ.ค. 2561
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายพุ้งพั้ง หมู่ที่ 8 ตำบลบางงอน เชื่อมหมู่ที่ 13 ตำบลตะกุกใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 16) 20 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 13) 7 ธ.ค. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 14) 7 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ Bike อุ่นไอรัก ปั่นด้วยใจ ไปด้วยรัก หนองปึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 4 ธ.ค. 2561
ประกาศจ้างโครงการอาหารกลางวัน ศพด.อบต.บางงอน ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 36) 12 ต.ค. 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสันติภิรมย์วัลย์ ม.7 ต.บางงอน เชื่อม ม.7 ต.น้ำหัก อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 55) 21 ก.ย. 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.4 บริเวณที่ทำการ อบต.บางงอน (ดู : 58) 22 ส.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7 ต.บางงอน (ดู : 64) 9 ก.ค. 2561
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล 3 โครงการ และโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายศรีประชาธรรม หมู่ที่ 6 ตำบลบางงอน (ดู : 54) ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มการประชุมสภา (ดู : 48) 29 พ.ย. 2560
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล (ดู : 55) 22 พ.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางประปาบ้านนายสมหวัง ศรีสวัสดิ์ ม.8 (ดู : 44) 14 พ.ย. 2560
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายพุ้งพั้ง ม.8 ต.บางงอน เชื่อม ม.13 ตะกุกใต้ (ดู : 66) 8 ส.ค. 2560
ประกาศผู้ไม่มีประโยชน์ร่วมกันโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในเขต อบต.บางงอน (ดู : 51) 22 มิ.ย. 2560
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในเขต อบต.บางงอน จำนวน 4 จุด (ดู : 47) 6 มิ.ย. 2560
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในเขต อบต.บางงอน (ดู : 51) 5 มิ.ย. 2560
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสามแยกตารอง-เกาะมนต์ ม.11 และโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายดอนไม้แดง ม.2ต.บางงอน ลว 15 พ.ค.2560 (ดู : 47) 15 พ.ค. 2560
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสามแยกตารอง-เกาะมนต์ ม.11 และโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายดอนไม้แดง ม.2 ต.บางงอน (ดู : 74) 15 พ.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกตารอง-เกาะมนต์ ม.11 (ดู : 55) 27 เม.ย. 2560
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านนายชิตและขยายเขต ม.2 และ ม.5 ต.บางงอน (ดู : 48) 19 ม.ค. 2558
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านเศียรพร ม.7 ต.บางงอน (ดู : 48) 19 ม.ค. 2558
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์์ธานี (ดู : 49) 19 ม.ค. 2558
โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านเศียรพร หมู่ที่ 7 (ดู : 51) 9 ธ.ค. 2557
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านเศียรพร ม.7 ต.บางงอน (ดู : 52) 1 ธ.ค. 2557
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 47) 19 พ.ย. 2557
ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านปึก-ศรีไพรวัลย์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 58) 31 ต.ค. 2557
ประกาศสอบราคาจ้าง 2 โครงการ (ดู : 39) 29 ต.ค. 2557
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านบางงอน ม.5 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 60) 27 ต.ค. 2557
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านปึก-บ้านศรีไพรวัลย์ ม.4,ม.9,ม.10 ต.บางงอน (ดู : 49) 22 ต.ค. 2557
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์์ธานี (ดู : 49) 22 ต.ค. 2557
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่ที่ 5 (ดู : 46) 8 ส.ค. 2557
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 โครงการและปรับปรุงถนน 2 โครงการ (ดู : 44) 8 ก.ค. 2557
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา (ดู : 52) 13 มิ.ย. 2557
ประกาศสอบราคาซื้อไมโครโฟนพร้อมเครื่องเสียงและติดตั้ง (ดู : 45) 9 เม.ย. 2557
สอบราคาโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางงอน (ดู : 50) 18 มี.ค. 2557
ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย ม.2-ม.4 เชื่อมหมู่ที่ 2 ต.น้ำรอบ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 45) 3 ก.พ. 2557
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปา จุดบ้านนายสมหวังศรีสวัสดิ์ ม.8 (ดู : 48) 20 พ.ย. 2556
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งถังเก็บน้ำ หมู่ที่ 5 ต.บางงอน (ดู : 50) 24 ก.ย. 2556
ประกาศสอบราคาจ้างเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งถังเก็บน้ำ หมู่ที่ 11 ตำบลบางงอน (ดู : 45) 8 พ.ค. 2556
ประกาศสอบราคาจ้างจำนวน 3 โครงการ (ดู : 46) 23 พ.ย. 2555
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง อบต.บางงอน จำนวน 4 โครงการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) (ดู : 53) 3 ต.ค. 2555
ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ดู : 50) 3 ส.ค. 2555
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ดู : 43) 18 ก.ค. 2555
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๙ รายการ (ดู : 59) 11 ก.ค. 2555
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายวิสุทธิ์ พัฒน์น้ำรอบ (ดู : 48) 11 ก.ค. 2555
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ดู : 43) 11 ก.ค. 2555
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาถนนสายคูน้ำมหาราช (ดู : 48) 7 ก.ค. 2555
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน
เลขที่ 2/2 ม.4 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์ : 077-319-998 โทรสาร : 077-319-998 ต่อ 105 , 077-319997
Copyright © 2016. www.bangngon.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs
Top