หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน เลขที่ 2/2 ม.4 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130 โทรศัพท์ : 077-319998
 
เมนูหลัก  
  ประวัติความเป็นมา
  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหารงาน
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แผนงาน  
  แผนยุทธศาสตร์ฯ
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนดำเนินการประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  ข้อบัญญัติ  
  เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
  ข้อบัญญติตำบล
  รายงาน  
  รายงานการคลัง
  รายงานการดำเนินการ
  รายงานการประชุม
  งานกิจการสภา
  ทำเนียบบุคลากร  
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิก อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  - สำนักงานปลัด
  - กองคลัง
  - กองช่าง
 
  สำหรับผู้ดูแลระบบ  
 

 

 


แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวเขี่ยว หมู่ที่ 1 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัด สุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6) 6 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองลัด ม.5 - หัวเขี่ยว ม.1 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) 6 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หอถังเหล็กทรงแชมเปญ หมู่ที่ 7 ซอยสันติภิรมย์ ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 7) 27 ก.พ. 2562
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธื การชำระภาษี ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 18 ก.พ. 2562
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 12) 18 ก.พ. 2562
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 9) 15 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 9) 15 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 11) 15 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 13) 15 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 15 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายางปั้มชื่อ) โดยวิธีเฉพาะจาะจง (ดู : 8) 15 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองลัด หมู่ที่ 5-หัวเชี่ยว หมู่ที่1 พร้อมวางท่อลอด คสล. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 13) 15 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 12) 15 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายประไฟ ม.๘ ต.บางงอน เชื่อม ม.๑๓ ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 12) 15 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) 14 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมห้องน้ำหญิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 9) 14 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อสายไมโครโพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) 13 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) 13 ก.พ. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หอถังเหล็กทรงแซมเปญ หมู่ที่ 7 ซอยสันติภิรมย์วัลย์ (ดู : 15) 13 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจารบี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 11) 12 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 11) 11 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 9) 8 ก.พ. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองลัด หมู่ที่ 5 -หัวเชี่ยว หมู่1 พร้อมวางท่อลอด คสล. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 14) 6 ก.พ. 2562
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายประไพ ม.8 ต.บางงอน เชื่อม ม.13 ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 15) 5 ก.พ. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 19) 4 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์ กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 14) 30 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 12) 30 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มาเพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ดู : 14) 18 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 15) 18 ม.ค. 2562
ตรวจรับงานจ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณที่ทำการองค์การบริหาร ส่วนตำบลบางงอน หมู่ที่ 4 ตำบลบางงอน อ.พุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี (ดู : 15) 15 ม.ค. 2562
ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอมกรีตเสริมเหล็ก สายสันติภิรมย์วัลย์ หมู่ที่ 7 ต.บางงอน อ.พุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี (ดู : 16) 15 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร /อาหารว่าง และเครื่องดื่มสำหรับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม ผู้นำชุมชน และคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 15) 10 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเวทีการแสดง เครื่องเสียง เครื่องสำรองไฟฟ้า ค่าเช่าเต็นท์พร้อม ติดตั้ง และเก้าอี้โครงการ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 14) 10 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดฐานกิจกรรมนันทนาการต่างๆ สำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 12) 10 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการพร้อมติดตั้ง สำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 12) 10 ม.ค. 2562
การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมสายซอยต้นมะขามใหญ่ หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 1 ตำบลบางงอน (ดู : 35) 8 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อกล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 21) 7 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 13) 4 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องเลื่อยยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 12) 4 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับโครงการกิจกรรมปูเสื่อ นั่งสาด ตักบาตร ส่งท่ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561 (ดู : 20) 28 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมเเซมถนนสายดาราญ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 24) 24 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมเเซมถนนช่วงทางเข้าออกโรงเรียนวัดรัษฏาราม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 27) 21 ธ.ค. 2561
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายพุ้งพั้ง หมู่ที่ 8 ตำบลบางงอน เชื่อมหมู่ที่ 13 ตำบลตะกุกใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 32) 20 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 28) 7 ธ.ค. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 26) 7 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ Bike อุ่นไอรัก ปั่นด้วยใจ ไปด้วยรัก หนองปึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 17) 4 ธ.ค. 2561
ประกาศจ้างโครงการอาหารกลางวัน ศพด.อบต.บางงอน ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 52) 12 ต.ค. 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสันติภิรมย์วัลย์ ม.7 ต.บางงอน เชื่อม ม.7 ต.น้ำหัก อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 72) 21 ก.ย. 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.4 บริเวณที่ทำการ อบต.บางงอน (ดู : 72) 22 ส.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7 ต.บางงอน (ดู : 76) 9 ก.ค. 2561
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล 3 โครงการ และโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายศรีประชาธรรม หมู่ที่ 6 ตำบลบางงอน (ดู : 70) ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มการประชุมสภา (ดู : 60) 29 พ.ย. 2560
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล (ดู : 68) 22 พ.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางประปาบ้านนายสมหวัง ศรีสวัสดิ์ ม.8 (ดู : 59) 14 พ.ย. 2560
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายพุ้งพั้ง ม.8 ต.บางงอน เชื่อม ม.13 ตะกุกใต้ (ดู : 82) 8 ส.ค. 2560
ประกาศผู้ไม่มีประโยชน์ร่วมกันโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในเขต อบต.บางงอน (ดู : 65) 22 มิ.ย. 2560
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในเขต อบต.บางงอน จำนวน 4 จุด (ดู : 58) 6 มิ.ย. 2560
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในเขต อบต.บางงอน (ดู : 62) 5 มิ.ย. 2560
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสามแยกตารอง-เกาะมนต์ ม.11 และโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายดอนไม้แดง ม.2ต.บางงอน ลว 15 พ.ค.2560 (ดู : 60) 15 พ.ค. 2560
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสามแยกตารอง-เกาะมนต์ ม.11 และโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายดอนไม้แดง ม.2 ต.บางงอน (ดู : 86) 15 พ.ค. 2560
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน
เลขที่ 2/2 ม.4 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์ : 077-319-998 โทรสาร : 077-319-998 ต่อ 105 , 077-319997
Copyright © 2016. www.bangngon.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs
Top