หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน เลขที่ 2/2 ม.4 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130 โทรศัพท์ : 077-319998
 
เมนูหลัก  
  ประวัติความเป็นมา
  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหารงาน
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แผนงาน  
  แผนยุทธศาสตร์ฯ
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนดำเนินการประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  ข้อบัญญัติ  
  เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
  ข้อบัญญติตำบล
  รายงาน  
  รายงานการคลัง
  รายงานการดำเนินการ
  รายงานการประชุม
  งานกิจการสภา
  งานกิจการสภา
  ทำเนียบบุคลากร  
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิก อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  - สำนักงานปลัด
  - กองคลัง
  - กองช่าง
 
  สำหรับผู้ดูแลระบบ  
 

 

 


แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศจ้างโครงการอาหารกลางวัน ศพด.อบต.บางงอน ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 20) 12 ต.ค. 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสันติภิรมย์วัลย์ ม.7 ต.บางงอน เชื่อม ม.7 ต.น้ำหัก อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 30) 21 ก.ย. 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.4 บริเวณที่ทำการ อบต.บางงอน (ดู : 39) 22 ส.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7 ต.บางงอน (ดู : 49) 9 ก.ค. 2561
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล 3 โครงการ และโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายศรีประชาธรรม หมู่ที่ 6 ตำบลบางงอน (ดู : 42) ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มการประชุมสภา (ดู : 36) 29 พ.ย. 2560
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล (ดู : 44) 22 พ.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางประปาบ้านนายสมหวัง ศรีสวัสดิ์ ม.8 (ดู : 31) 14 พ.ย. 2560
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายพุ้งพั้ง ม.8 ต.บางงอน เชื่อม ม.13 ตะกุกใต้ (ดู : 53) 8 ส.ค. 2560
ประกาศผู้ไม่มีประโยชน์ร่วมกันโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในเขต อบต.บางงอน (ดู : 38) 22 มิ.ย. 2560
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในเขต อบต.บางงอน จำนวน 4 จุด (ดู : 37) 6 มิ.ย. 2560
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในเขต อบต.บางงอน (ดู : 39) 5 มิ.ย. 2560
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสามแยกตารอง-เกาะมนต์ ม.11 และโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายดอนไม้แดง ม.2ต.บางงอน ลว 15 พ.ค.2560 (ดู : 37) 15 พ.ค. 2560
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสามแยกตารอง-เกาะมนต์ ม.11 และโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายดอนไม้แดง ม.2 ต.บางงอน (ดู : 63) 15 พ.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกตารอง-เกาะมนต์ ม.11 (ดู : 44) 27 เม.ย. 2560
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านนายชิตและขยายเขต ม.2 และ ม.5 ต.บางงอน (ดู : 37) 19 ม.ค. 2558
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านเศียรพร ม.7 ต.บางงอน (ดู : 36) 19 ม.ค. 2558
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์์ธานี (ดู : 37) 19 ม.ค. 2558
โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านเศียรพร หมู่ที่ 7 (ดู : 40) 9 ธ.ค. 2557
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านเศียรพร ม.7 ต.บางงอน (ดู : 41) 1 ธ.ค. 2557
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 36) 19 พ.ย. 2557
ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านปึก-ศรีไพรวัลย์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 45) 31 ต.ค. 2557
ประกาศสอบราคาจ้าง 2 โครงการ (ดู : 29) 29 ต.ค. 2557
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านบางงอน ม.5 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 49) 27 ต.ค. 2557
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านปึก-บ้านศรีไพรวัลย์ ม.4,ม.9,ม.10 ต.บางงอน (ดู : 38) 22 ต.ค. 2557
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์์ธานี (ดู : 39) 22 ต.ค. 2557
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่ที่ 5 (ดู : 35) 8 ส.ค. 2557
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 โครงการและปรับปรุงถนน 2 โครงการ (ดู : 31) 8 ก.ค. 2557
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา (ดู : 40) 13 มิ.ย. 2557
ประกาศสอบราคาซื้อไมโครโฟนพร้อมเครื่องเสียงและติดตั้ง (ดู : 31) 9 เม.ย. 2557
สอบราคาโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางงอน (ดู : 39) 18 มี.ค. 2557
ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย ม.2-ม.4 เชื่อมหมู่ที่ 2 ต.น้ำรอบ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 35) 3 ก.พ. 2557
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปา จุดบ้านนายสมหวังศรีสวัสดิ์ ม.8 (ดู : 36) 20 พ.ย. 2556
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งถังเก็บน้ำ หมู่ที่ 5 ต.บางงอน (ดู : 39) 24 ก.ย. 2556
ประกาศสอบราคาจ้างเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งถังเก็บน้ำ หมู่ที่ 11 ตำบลบางงอน (ดู : 34) 8 พ.ค. 2556
ประกาศสอบราคาจ้างจำนวน 3 โครงการ (ดู : 35) 23 พ.ย. 2555
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง อบต.บางงอน จำนวน 4 โครงการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) (ดู : 42) 3 ต.ค. 2555
ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ดู : 38) 3 ส.ค. 2555
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ดู : 32) 18 ก.ค. 2555
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๙ รายการ (ดู : 49) 11 ก.ค. 2555
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายวิสุทธิ์ พัฒน์น้ำรอบ (ดู : 35) 11 ก.ค. 2555
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ดู : 30) 11 ก.ค. 2555
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาถนนสายคูน้ำมหาราช (ดู : 35) 7 ก.ค. 2555
ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน ๗ โครงการ ยื่นซองสอบราคา ๑๐ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ (ดู : 36) 10 พ.ค. 2555
ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน ๗ โครงการ ยื่นซองสอบราคา ๒๓ มีนาคม - ๕ เมษายน ๒๕๕๔ (ดู : 33) 22 มี.ค. 2555
ประกาศสอบราคา 9 โครงการ (ดู : 36) 30 ธ.ค. 2555
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง (ดู : 29) 4 ก.ค. 2550
 
 หน้า  1 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน
เลขที่ 2/2 ม.4 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์ : 077-319-998 โทรสาร : 077-319-998 ต่อ 105 , 077-319997
Copyright © 2016. www.bangngon.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs
Top