หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน เลขที่ 2/2 ม.4 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130 โทรศัพท์ : 077-319997
 
เมนูหลัก  
  ประวัติความเป็นมา
  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหารงาน
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แผนงาน  
  แผนยุทธศาสตร์ฯ
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนป้องกันการทุจริต
  คู่มือประชาชน
  ข้อบัญญัติ  
  เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
  ข้อบัญญติตำบล
  รายงาน  
  รายงานการคลัง
  รายงานการดำเนินการ
  รายงานการประชุม
  งานกิจการสภา
  ทำเนียบบุคลากร  
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิก อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  - สำนักงานปลัด
  - กองคลัง
  - กองช่าง
 
  สำหรับผู้ดูแลระบบ  
 

 

 


แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ข่าวรับสมัครงาน
หัวข้อ วันที่
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 92) 30 ก.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในการการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 146) 22 ก.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 138) 16 ก.ค. 2563
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 646) 23 มิ.ย. 2563
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 243) 18 พ.ย. 2562
ประกาศ รับสมัครแรงงานก่อสร้าง โครงการฝายน้ำล้นในตำบลบางงอน จำนวน 15 แห่ง (ดู : 193) 4 ต.ค. 2562
ประกาศรับสมัครแรงงานก่อสร้างโครงการฝายน้ำล้นในตำบลบางงอน (ดู : 124) 27 ก.ย. 2562
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ดู : 105) 4 มิ.ย. 2562
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน (ดู : 185) 6 ก.พ. 2562
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน (ดู : 174) 6 ก.พ. 2562
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ วันเวลาและสถานที่ในการสรรหาและเลือกฯ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน (ดู : 165) 22 ม.ค. 2562
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ วันเวลาและสถานที่ในการสรรหาและเลือกฯ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน (ดู : 119) 22 ม.ค. 2562
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ วันเวลาและสถานที่ในการสรรหาและเลือกฯ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างสำรวจ สัะงกัดกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน (ดู : 110) 22 ม.ค. 2562
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 201) 3 ม.ค. 2562
ประกาศผลสอบแม่บ้าน อบต.บางงอน (ดู : 177) 28 พ.ย. 2561
อบต.บางงอน เปิดรับสมัครแม่บ้าน 12-20 พ.ย.2561 (ดู : 144) 2 พ.ย. 2561
ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาเป็นพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา (ดู : 204) 12 มิ.ย. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (สังกัดกองช่าง อบต.บางงอน) (ดู : 212) 7 มิ.ย. 2560
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กองช่าง) (ดู : 192) 31 พ.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานขับรถยนต์ (ดู : 151) 31 พ.ค. 2560
ประกาศรับสมัคร พนง.จ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ดู : 162) 9 พ.ค. 2560
ประกาศรับสมัคร พนง.จ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ดู : 202) 9 พ.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา (ดู : 176) 23 ธ.ค. 2559
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา ระหว่างวันที่ 13-21 ธันวาคม 2559 (ดู : 151) 29 พ.ย. 2559
ประกาศผลการสรรหาพนักงานทั่วไป (แม่บ้าน) จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ (ดู : 164) 28 ต.ค. 2559
ขยายเวลาการรับสมัครคนงานทั่วไป (แม่บ้าน) (ดู : 151) 14 ต.ค. 2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา (ดู : 164) ธ.ค. 2559
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (แม่บ้าน 1 อัตรา) (ดู : 152) ธ.ค. 2559
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก (ดู : 167) ธ.ค. 2558
 
 หน้า  1 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน
เลขที่ 2/2 ม.4 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์ : 077-319997 โทรสาร : 077-319998
Copyright © 2016. www.bangngon.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs
Top