หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน เลขที่ 2/2 ม.4 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130 โทรศัพท์ : 077-319998
 
เมนูหลัก  
  ประวัติความเป็นมา
  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหารงาน
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แผนงาน  
  แผนยุทธศาสตร์ฯ
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนดำเนินการประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  ข้อบัญญัติ  
  เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
  ข้อบัญญติตำบล
  รายงาน  
  รายงานการคลัง
  รายงานการดำเนินการ
  รายงานการประชุม
  งานกิจการสภา
  งานกิจการสภา
  ทำเนียบบุคลากร  
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิก อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  - สำนักงานปลัด
  - กองคลัง
  - กองช่าง
 
  สำหรับผู้ดูแลระบบ  
 

 

 


แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ข่าวรับสมัครงาน
หัวข้อ วันที่
ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาเป็นพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา (ดู : 37) 12 มิ.ย. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (สังกัดกองช่าง อบต.บางงอน) (ดู : 37) 7 มิ.ย. 2560
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กองช่าง) (ดู : 47) 31 พ.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานขับรถยนต์ (ดู : 26) 31 พ.ค. 2560
ประกาศรับสมัคร พนง.จ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ดู : 38) 9 พ.ค. 2560
ประกาศรับสมัคร พนง.จ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ดู : 27) 9 พ.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา (ดู : 29) 23 ธ.ค. 2559
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา ระหว่างวันที่ 13-21 ธันวาคม 2559 (ดู : 23) 29 พ.ย. 2559
ประกาศผลการสรรหาพนักงานทั่วไป (แม่บ้าน) จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ (ดู : 41) 28 ต.ค. 2559
ขยายเวลาการรับสมัครคนงานทั่วไป (แม่บ้าน) (ดู : 27) 14 ต.ค. 2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา (ดู : 29) ธ.ค. 2559
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (แม่บ้าน 1 อัตรา) (ดู : 25) ธ.ค. 2559
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก (ดู : 34) ธ.ค. 2558
 
 หน้า  1 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน
เลขที่ 2/2 ม.4 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์ : 077-319-998 โทรสาร : 077-319-998 ต่อ 105 , 077-319997
Copyright © 2016. www.bangngon.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs
Top