หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน เลขที่ 2/2 ม.4 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130 โทรศัพท์ : 077-319998
 
เมนูหลัก  
  ประวัติความเป็นมา
  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหารงาน
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แผนงาน  
  แผนยุทธศาสตร์ฯ
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนดำเนินการประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  ข้อบัญญัติ  
  เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
  ข้อบัญญติตำบล
  รายงาน  
  รายงานการคลัง
  รายงานการดำเนินการ
  รายงานการประชุม
  งานกิจการสภา
  ทำเนียบบุคลากร  
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิก อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  - สำนักงานปลัด
  - กองคลัง
  - กองช่าง
 
  สำหรับผู้ดูแลระบบ  
 

 

 


แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ข่าวรับสมัครงาน
หัวข้อ วันที่
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน (ดู : 36) 6 ก.พ. 2562
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน (ดู : 37) 6 ก.พ. 2562
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ วันเวลาและสถานที่ในการสรรหาและเลือกฯ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน (ดู : 62) 22 ม.ค. 2562
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ วันเวลาและสถานที่ในการสรรหาและเลือกฯ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน (ดู : 35) 22 ม.ค. 2562
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ วันเวลาและสถานที่ในการสรรหาและเลือกฯ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างสำรวจ สัะงกัดกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน (ดู : 29) 22 ม.ค. 2562
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 93) 3 ม.ค. 2562
ประกาศผลสอบแม่บ้าน อบต.บางงอน (ดู : 68) 28 พ.ย. 2561
อบต.บางงอน เปิดรับสมัครแม่บ้าน 12-20 พ.ย.2561 (ดู : 59) 2 พ.ย. 2561
ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาเป็นพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา (ดู : 106) 12 มิ.ย. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (สังกัดกองช่าง อบต.บางงอน) (ดู : 104) 7 มิ.ย. 2560
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กองช่าง) (ดู : 104) 31 พ.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานขับรถยนต์ (ดู : 71) 31 พ.ค. 2560
ประกาศรับสมัคร พนง.จ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ดู : 84) 9 พ.ค. 2560
ประกาศรับสมัคร พนง.จ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ดู : 95) 9 พ.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา (ดู : 83) 23 ธ.ค. 2559
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา ระหว่างวันที่ 13-21 ธันวาคม 2559 (ดู : 71) 29 พ.ย. 2559
ประกาศผลการสรรหาพนักงานทั่วไป (แม่บ้าน) จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ (ดู : 86) 28 ต.ค. 2559
ขยายเวลาการรับสมัครคนงานทั่วไป (แม่บ้าน) (ดู : 71) 14 ต.ค. 2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา (ดู : 76) ธ.ค. 2559
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (แม่บ้าน 1 อัตรา) (ดู : 76) ธ.ค. 2559
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก (ดู : 86) ธ.ค. 2558
 
 หน้า  1 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน
เลขที่ 2/2 ม.4 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์ : 077-319997 โทรสาร : 077-319998
Copyright © 2016. www.bangngon.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs
Top