หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน เลขที่ 2/2 ม.4 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130 โทรศัพท์ : 077-319998
 
เมนูหลัก  
  ประวัติความเป็นมา
  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหารงาน
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แผนงาน  
  แผนยุทธศาสตร์ฯ
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนดำเนินการประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  ข้อบัญญัติ  
  เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
  ข้อบัญญติตำบล
  รายงาน  
  รายงานการคลัง
  รายงานการดำเนินการ
  รายงานการประชุม
  งานกิจการสภา
  ทำเนียบบุคลากร  
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิก อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  - สำนักงานปลัด
  - กองคลัง
  - กองช่าง
 
  สำหรับผู้ดูแลระบบ  
 

 

 


แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องเลื่อยยนต์ (ดู : 29) 8 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างถนนคอนกรีตสายพุ้งพั้ง หมู่ที่ 8 ตำบลบางงอน เชื่อมต่อหมู่ที่ 13 ตำบลตะกุกใต้ อำเภอวิภาวดี (ดู : 24) 8 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ดู : 27) 4 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาติดตั้งเต็นท์โดม โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 (ดู : 36) 20 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้ง โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 (ดู : 39) 20 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาติดตั้งเวที พร้อมเครื่องเสียง ประเพณีลอยกระทงประจำปี 2561 (ดู : 35) 20 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อปั้มน้ำบาดาล ประปา ม.5 ต.บางงอน (ดู : 31) 20 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการอาหารกลางวัน ศพด.อบต.บางงอน ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 54) 25 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสายสันติภิรมย์วัลย์ ม.7 ต.บางงอน (ดู : 60) 11 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนสายหัวเชี่ยว ม.1 ต.บางงอน (ดู : 63) 1 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนสายต้นมะขามใหญ่ ม.5-ม.1 ต.บางงอน (ดู : 40) 1 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ดู : 39) 12 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะซ่อมแซมครุภัณฑ์ป้ายไฟจราจร (ดู : 44) 11 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โต๊ะ เก้าอี้ ทำงาน (ดู : 40) 11 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะชั้นวางถาดหลุม (ดู : 40) 11 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างระบบประปา ม.4 บริเวณที่ทำการ อบต.บางงอน (ดู : 50) 6 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะดารเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายประจำตัวผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง (ดู : 57) 28 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินเกล็ด) จำนวน 40 ลบ.ม (ดู : 58) 24 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองช่าง (ดู : 49) 9 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 2 รายการ (ดู : 48) 9 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานบ้านงานครัว ซิงค์เก็บของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางงอน (ดู : 50) 9 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 44) 9 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุการเกษตร พันธ์ไม้ดอกไม้ประดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 44) 8 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุการเกษตร (ดู : 45) 7 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะจ้างทำป้ายไวนิลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 47) 7 ส.ค. 2561
ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสันติภิรมย์วัลย์ ม.7 ต.บางงอน (ดู : 58) 1 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธิเฉพาะเจาะจง (ดู : 52) 16 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคากำจัดปลวก (ดู : 57) 16 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านรายนายประกิจ ชาติอุปการ (ดู : 47) 13 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ดู : 65) 9 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะซ่อมแซมชุ้มเฉลิมพระเกียรติ (ดู : 79) 5 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อชุ้มเฉลิมพระเกียรติ (ดู : 60) 5 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะจ้างทำเว็บไซต์ อบต.บางงอน (ดู : 68) 4 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาค่าซ่อมแซมบ้านและคอกเลี้ยงสัตว์จากเหตุวาตภัย (ดู : 64) 19 มิ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะจัดจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาจง (ดู : 64) 13 มิ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาจง (ดู : 59) 12 มิ.ย. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดู : 64) 19 ก.พ. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองช่าง (ดู : 69) 17 ม.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง (ดู : 59) 17 ม.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักปลัด (ดู : 64) 17 ม.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินผุ จำนวน 580 ลบ.ม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 67) 11 ม.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างประปาแบบบาดาล บ้านนายวัชรินทร์ สาสนัส ม.11 ต.บางงอน (ดู : 73) 8 ธ.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับ ศพด.ภาคเรียนที่ 2 ปี 2560 (ดู : 66) 30 ต.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน การเตรียมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 (ดู : 67) 5 ต.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน 4 รายการ (ดู : 68) 11 พ.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 56) 22 ม.ค. 2560
ประกาศผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างสนามกีฬา ม.5 ต.บางงอน (ดู : 61) 15 มิ.ย. 2558
ประกาศผลสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8,11 ต.บางงอน เชื่อม ม.8 ต.มะลวน (ดู : 66) 15 มิ.ย. 2558
สรุปผลสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 ต.บางงอน (ดู : 65) 30 เม.ย. 2558
สรุปผลสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 ต.บางงอน (ดู : 74) 30 เม.ย. 2558
สรุปผลสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองปึก ม.1 ต.บางงอน (ดู : 69) 30 เม.ย. 2558
โครงการปรับปรุง ศพด. อบต.บางงอน ม.4 ต.บางงอน (ดู : 55) 30 เม.ย. 2558
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายต้นสมอ ม.10- แยกคอกเสือ ม.8 เชื่อม ม.13 ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 63) 30 เม.ย. 2558
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองเกรียน ม.4- ม.10 ต.บางงอน เชื่อม ม.6 ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 64) 30 เม.ย. 2558
ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านเศียรพร หมู่ที่ 7 ตำบลบางงอน (ดู : 65) 30 เม.ย. 2558
ประกาศผลจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านปึก-ศรีไพรวัลย์ (ดู : 54) 25 พ.ย. 2557
ประกาศผลการจ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางงอน (ดู : 81) 31 มี.ค. 2557
 
 หน้า  1 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน
เลขที่ 2/2 ม.4 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์ : 077-319-998 โทรสาร : 077-319-998 ต่อ 105 , 077-319997
Copyright © 2016. www.bangngon.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs
Top