หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน เลขที่ 2/2 ม.4 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130 โทรศัพท์ : 077-319997
 
เมนูหลัก  
  ประวัติความเป็นมา
  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหารงาน
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แผนงาน  
  แผนยุทธศาสตร์ฯ
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนป้องกันการทุจริต
  คู่มือประชาชน
  ข้อบัญญัติ  
  เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
  ข้อบัญญติตำบล
  รายงาน  
  รายงานการคลัง
  รายงานการดำเนินการ
  รายงานการประชุม
  งานกิจการสภา
  ทำเนียบบุคลากร  
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิก อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  - สำนักงานปลัด
  - กองคลัง
  - กองช่าง
 
  สำหรับผู้ดูแลระบบ  
 

 

 


แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (ศพด.อบต.บางงอน) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2) 18 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ประแจแหวนปากตาย จำนวน 1 ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) 23 ก.ค. 2563
ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หอถังเหล็กทรงแชมเปญ หมู่ที่ 7 ซอยสันติภิรมย์วัลย์ ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 36) 19 มิ.ย. 2563
ประกาศ ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำซอยหนองเกรียน หมู่ที่ 4 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 64) 20 ม.ค. 2563
ประกาศ ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำคลองหัวพรุ หมู่ที่ 9 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 61) 16 ม.ค. 2563
ประกาศ ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกต้นเหรียง หมู่ที่ 8 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 55) 14 ม.ค. 2563
ประกาศ ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำซอยต้นสมอ หมู่ที่ 10 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 52) 2 ม.ค. 2563
ประกาศ ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำคลองหมิดใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 51) 2 ม.ค. 2563
ประกาศ ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำซอยเขาขี้พร้า หมู่ที่ 7 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 51) 2 ม.ค. 2563
ประกาศ ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำบ้านนายสำเริง หมู่ที่ 11 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 51) 2 ม.ค. 2563
ประกาศ ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำคลองบางงอน หมู่ที่ 5 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 50) 27 ธ.ค. 2562
ประกาศ ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำคลองห้วยลาด หมู่ที่ 9 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 50) 27 ธ.ค. 2562
ประกาศ ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำบ้านเศียรพร หมู่ที่ 7 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 58) 18 ธ.ค. 2562
ประกาศ ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำซอยเกาะหวายหอม หมู่ที่ 7 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 59) 18 ธ.ค. 2562
ประกาศ ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำหลังศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 57) 17 ธ.ค. 2562
ประกาศ ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำซอยเกาะมนต์ หมู่ที่ 11 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 50) 17 ธ.ค. 2562
ประกาศ ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งนาโพธิ์ หมู่ที่ 9 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสนุราษฎร์ธานี (ดู : 54) 16 ธ.ค. 2562
ประกาศ ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหัวพรุ 1 บ้านนางอุบลต่อคูมหาราช ซอยบ้านผู้ใหญ่สมชายต่อบ้านป้าเนิ่ม แสงเดช หมู่ที่ 9 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 53) 16 ธ.ค. 2562
ประกาศ ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหาดต้นยวน - คลองพุมดวง หมู่ที่ 5 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 51) 16 ธ.ค. 2562
ประกาศ ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรัตเสริมเหล็ก จากบ้านนายธรรมรงค์ นิลนิยม - บ้านนายอมรัตน์ นิลนิยม หมู่ที่ 1 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 63) 4 ธ.ค. 2562
ประกาศ ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน (บ้านนายสินชัย สินธู หมู่ 4 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี) (ดู : 58) 3 ธ.ค. 2562
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการย้ายถังประปาจากซอยห้วยน้ำขาว (จุดบ้านนายณรงค์ จออนันต์) ) - ควนโก้เด็ก (จุดบ้านนางอมศรี) หมู่ที่ 7 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 65) 25 พ.ย. 2562
ประกาศ เรื่องตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงแพกลางน้ำ (วัดเงิน) หมู่่ที่ 3 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 76) 14 พ.ย. 2562
ประกาศ เรื่อง ตรวจรับงานขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (ดู : 99) 26 เม.ย. 2562
ประกาศ ตรวจรับงานจ้างโครงการก่ออสร้างถนนคนกรีตเสริมเหล็ก ซอยต้นสมอ - ถนนแยกเกาะโชน หมู่ที่ 10 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 58) 14 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องเลื่อยยนต์ (ดู : 153) 8 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างถนนคอนกรีตสายพุ้งพั้ง หมู่ที่ 8 ตำบลบางงอน เชื่อมต่อหมู่ที่ 13 ตำบลตะกุกใต้ อำเภอวิภาวดี (ดู : 145) 8 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ดู : 142) 4 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาติดตั้งเต็นท์โดม โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 (ดู : 126) 20 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้ง โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 (ดู : 130) 20 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาติดตั้งเวที พร้อมเครื่องเสียง ประเพณีลอยกระทงประจำปี 2561 (ดู : 120) 20 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อปั้มน้ำบาดาล ประปา ม.5 ต.บางงอน (ดู : 115) 20 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการอาหารกลางวัน ศพด.อบต.บางงอน ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 157) 25 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสายสันติภิรมย์วัลย์ ม.7 ต.บางงอน (ดู : 153) 11 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนสายหัวเชี่ยว ม.1 ต.บางงอน (ดู : 163) 1 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนสายต้นมะขามใหญ่ ม.5-ม.1 ต.บางงอน (ดู : 125) 1 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ดู : 118) 12 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะซ่อมแซมครุภัณฑ์ป้ายไฟจราจร (ดู : 124) 11 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โต๊ะ เก้าอี้ ทำงาน (ดู : 123) 11 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะชั้นวางถาดหลุม (ดู : 124) 11 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างระบบประปา ม.4 บริเวณที่ทำการ อบต.บางงอน (ดู : 152) 6 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะดารเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายประจำตัวผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง (ดู : 153) 28 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินเกล็ด) จำนวน 40 ลบ.ม (ดู : 158) 24 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองช่าง (ดู : 138) 9 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 2 รายการ (ดู : 135) 9 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานบ้านงานครัว ซิงค์เก็บของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางงอน (ดู : 164) 9 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 127) 9 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุการเกษตร พันธ์ไม้ดอกไม้ประดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 130) 8 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุการเกษตร (ดู : 127) 7 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะจ้างทำป้ายไวนิลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 130) 7 ส.ค. 2561
ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสันติภิรมย์วัลย์ ม.7 ต.บางงอน (ดู : 148) 1 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธิเฉพาะเจาะจง (ดู : 140) 16 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคากำจัดปลวก (ดู : 143) 16 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านรายนายประกิจ ชาติอุปการ (ดู : 131) 13 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ดู : 151) 9 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะซ่อมแซมชุ้มเฉลิมพระเกียรติ (ดู : 161) 5 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อชุ้มเฉลิมพระเกียรติ (ดู : 144) 5 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะจ้างทำเว็บไซต์ อบต.บางงอน (ดู : 154) 4 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาค่าซ่อมแซมบ้านและคอกเลี้ยงสัตว์จากเหตุวาตภัย (ดู : 150) 19 มิ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะจัดจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาจง (ดู : 151) 13 มิ.ย. 2561
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน
เลขที่ 2/2 ม.4 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์ : 077-319997 โทรสาร : 077-319998
Copyright © 2016. www.bangngon.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs
Top