หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน เลขที่ 2/2 ม.4 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130 โทรศัพท์ : 077-319998
 
เมนูหลัก  
  ประวัติความเป็นมา
  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหารงาน
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แผนงาน  
  แผนยุทธศาสตร์ฯ
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนดำเนินการประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  ข้อบัญญัติ  
  เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
  ข้อบัญญติตำบล
  รายงาน  
  รายงานการคลัง
  รายงานการดำเนินการ
  รายงานการประชุม
  งานกิจการสภา
  งานกิจการสภา
  ทำเนียบบุคลากร  
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิก อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  - สำนักงานปลัด
  - กองคลัง
  - กองช่าง
 
  สำหรับผู้ดูแลระบบ  
 

 

 


แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการอาหารกลางวัน ศพด.อบต.บางงอน ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 12) 25 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสายสันติภิรมย์วัลย์ ม.7 ต.บางงอน (ดู : 18) 11 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนสายหัวเชี่ยว ม.1 ต.บางงอน (ดู : 17) 1 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนสายต้นมะขามใหญ่ ม.5-ม.1 ต.บางงอน (ดู : 14) 1 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ดู : 12) 12 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะซ่อมแซมครุภัณฑ์ป้ายไฟจราจร (ดู : 19) 11 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โต๊ะ เก้าอี้ ทำงาน (ดู : 13) 11 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะชั้นวางถาดหลุม (ดู : 13) 11 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างระบบประปา ม.4 บริเวณที่ทำการ อบต.บางงอน (ดู : 17) 6 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะดารเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายประจำตัวผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง (ดู : 27) 28 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินเกล็ด) จำนวน 40 ลบ.ม (ดู : 27) 24 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองช่าง (ดู : 25) 9 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 2 รายการ (ดู : 23) 9 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานบ้านงานครัว ซิงค์เก็บของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางงอน (ดู : 19) 9 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 20) 9 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุการเกษตร พันธ์ไม้ดอกไม้ประดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 19) 8 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุการเกษตร (ดู : 20) 7 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะจ้างทำป้ายไวนิลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 22) 7 ส.ค. 2561
ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสันติภิรมย์วัลย์ ม.7 ต.บางงอน (ดู : 31) 1 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธิเฉพาะเจาะจง (ดู : 28) 16 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคากำจัดปลวก (ดู : 31) 16 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านรายนายประกิจ ชาติอุปการ (ดู : 21) 13 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ดู : 38) 9 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะซ่อมแซมชุ้มเฉลิมพระเกียรติ (ดู : 54) 5 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อชุ้มเฉลิมพระเกียรติ (ดู : 30) 5 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะจ้างทำเว็บไซต์ อบต.บางงอน (ดู : 42) 4 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาค่าซ่อมแซมบ้านและคอกเลี้ยงสัตว์จากเหตุวาตภัย (ดู : 35) 19 มิ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะจัดจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาจง (ดู : 37) 13 มิ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาจง (ดู : 31) 12 มิ.ย. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดู : 40) 19 ก.พ. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองช่าง (ดู : 43) 17 ม.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง (ดู : 33) 17 ม.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักปลัด (ดู : 39) 17 ม.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินผุ จำนวน 580 ลบ.ม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 41) 11 ม.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างประปาแบบบาดาล บ้านนายวัชรินทร์ สาสนัส ม.11 ต.บางงอน (ดู : 44) 8 ธ.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับ ศพด.ภาคเรียนที่ 2 ปี 2560 (ดู : 41) 30 ต.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน การเตรียมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 (ดู : 38) 5 ต.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน 4 รายการ (ดู : 39) 11 พ.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 31) 22 ม.ค. 2560
ประกาศผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างสนามกีฬา ม.5 ต.บางงอน (ดู : 35) 15 มิ.ย. 2558
ประกาศผลสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8,11 ต.บางงอน เชื่อม ม.8 ต.มะลวน (ดู : 38) 15 มิ.ย. 2558
สรุปผลสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 ต.บางงอน (ดู : 40) 30 เม.ย. 2558
สรุปผลสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 ต.บางงอน (ดู : 45) 30 เม.ย. 2558
สรุปผลสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองปึก ม.1 ต.บางงอน (ดู : 41) 30 เม.ย. 2558
โครงการปรับปรุง ศพด. อบต.บางงอน ม.4 ต.บางงอน (ดู : 30) 30 เม.ย. 2558
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายต้นสมอ ม.10- แยกคอกเสือ ม.8 เชื่อม ม.13 ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 40) 30 เม.ย. 2558
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองเกรียน ม.4- ม.10 ต.บางงอน เชื่อม ม.6 ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 38) 30 เม.ย. 2558
ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านเศียรพร หมู่ที่ 7 ตำบลบางงอน (ดู : 39) 30 เม.ย. 2558
ประกาศผลจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านปึก-ศรีไพรวัลย์ (ดู : 30) 25 พ.ย. 2557
ประกาศผลการจ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางงอน (ดู : 55) 31 มี.ค. 2557
 
 หน้า  1 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน
เลขที่ 2/2 ม.4 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์ : 077-319-998 โทรสาร : 077-319-998 ต่อ 105 , 077-319997
Copyright © 2016. www.bangngon.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs
Top