หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน เลขที่ 2/2 ม.4 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130 โทรศัพท์ : 077-319997
 
เมนูหลัก  
  ประวัติความเป็นมา
  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหารงาน
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แผนงาน  
  แผนยุทธศาสตร์ฯ
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนป้องกันการทุจริต
  คู่มือประชาชน
  ข้อบัญญัติ  
  เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
  ข้อบัญญติตำบล
  รายงาน  
  รายงานการคลัง
  รายงานการดำเนินการ
  รายงานการประชุม
  งานกิจการสภา
  ทำเนียบบุคลากร  
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิก อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  - สำนักงานปลัด
  - กองคลัง
  - กองช่าง
 
  สำหรับผู้ดูแลระบบ  
 

 

 


แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  งานกิจการสภา
หัวข้อ วันที่
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 (ดู : 126) 28 พ.ย. 2561
ว 35 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 (ดู : 111) 10 ก.ย. 2561
ว 34 ขอเชิญประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 (ดู : 114) 10 ก.ย. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 (ดู : 116) 29 ส.ค. 2561
ว 29 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 (ดู : 113) 29 ส.ค. 2561
ว 28 ขอเชิญประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 (ดู : 106) 29 ส.ค. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 (ดู : 108) 9 ส.ค. 2561
ว 25 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 (ดู : 109) 9 ส.ค. 2561
ขอเชิญประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 (ดู : 119) 9 ส.ค. 2561
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 (ดู : 109) 26 ก.ค. 2561
เรียกประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 (ดู : 114) 26 ก.ค. 2561
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 (ดู : 113) 26 ก.ค. 2561
ขอเชิญประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 (ดู : 111) 26 ก.ค. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 (ดู : 117) 26 ก.ค. 2561
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 (ดู : 148) 20 ก.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 (ดู : 113) 7 พ.ค. 2561
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 (ดู : 121) 27 เม.ย. 2561
ว 9 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 (ดู : 160) 4 เม.ย. 2561
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ประจำปี 2561 (ดู : 119) 5 ก.พ. 2561
ว.3 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 ลว 1 ก.พ.2561 (ดู : 165) 1 ก.พ. 2561
ว.2 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 ลงวันที่ 1 ก.พ.2561 (ดู : 161) 1 ก.พ. 2561
ว.1 เรียกประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 ลว 25 ม.ค.2561 (ดู : 153) 25 ม.ค. 2561
ว.31 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 (ดู : 163) 28 พ.ย. 2560
ว.32 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 (ดู : 161) 28 พ.ย. 2560
ว 28 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2-2560 (ดู : 162) 1 ก.ย. 2560
ว.27 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 (ดู : 160) 1 ก.ย. 2560
ว.22 ขอเชิญประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 ลว 18 ส.ค.2560 (ดู : 152) 18 ส.ค. 2560
ว.23 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 (ดู : 145) 18 ส.ค. 2560
ว.23 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 (ดู : 153) 18 ส.ค. 2560
ว.18 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 (ดู : 152) 4 ส.ค. 2560
ว.19 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 (ดู : 154) 4 ส.ค. 2560
ว.17 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 (ดู : 155) 26 ก.ค. 2560
ว.15 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 (ดู : 161) 5 ก.ค. 2560
ว.10 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 (ดู : 158) 24 เม.ย. 2560
ว.11 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 (ดู : 164) 24 เม.ย. 2560
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 (ดู : 147) 4 เม.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 (ดู : 156) 4 เม.ย. 2560
ว 6 เรียกประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 (ดู : 156) 4 เม.ย. 2560
ว 8 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 (ดู : 182) 4 เม.ย. 2560
ว 7 ขอเชิญประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 (ดู : 159) 4 เม.ย. 2560
ว 5 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ ประจำปี 2560 (ดู : 147) 4 เม.ย. 2560
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ ประจำปี 2560 (ดู : 152) 9 ก.พ. 2560
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 (ดู : 149) 31 ม.ค. 2560
ว.2 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 (ดู : 160) 31 ม.ค. 2560
ว.3 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 (ดู : 158) 31 ม.ค. 2560
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 (ดู : 155) 24 ม.ค. 2560
ว.1 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 (ดู : 176) 24 ม.ค. 2560
ว 46 ขอเชิญประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 (ดู : 159) 26 ธ.ค. 2559
ว 46 ขอเชิญประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 (ดู : 147) 26 ธ.ค. 2559
ว 47 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 (ดู : 156) 26 ธ.ค. 2559
ว 43 ขอเชิญประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559 (ดู : 156) 19 ธ.ค. 2559
ว 44 ขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559 (ดู : 158) 19 ธ.ค. 2559
ว 42 เรียกประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559 (ดู : 151) 9 ธ.ค. 2559
ว 39 ขอเชิญประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยวิสามัญ ประจำปี 2559 (ดู : 155) 28 ต.ค. 2559
ว 29 ขอเชิญประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 (ดู : 149) 11 ส.ค. 2559
ว 30 ขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 (ดู : 162) 11 ส.ค. 2559
ว 26 ขอเชิญประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 (ดู : 149) 11 ส.ค. 2559
ว 20 ขอเชิญประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 (ดู : 161) 11 ส.ค. 2559
ว 21 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 (ดู : 162) 11 ส.ค. 2559
ว 19 เรียกประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 (ดู : 160) 11 ส.ค. 2559
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน
เลขที่ 2/2 ม.4 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์ : 077-319997 โทรสาร : 077-319998
Copyright © 2016. www.bangngon.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs
Top