หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน เลขที่ 2/2 ม.4 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130 โทรศัพท์ : 077-319998
 
เมนูหลัก  
  ประวัติความเป็นมา
  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหารงาน
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แผนงาน  
  แผนยุทธศาสตร์ฯ
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนดำเนินการประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  ข้อบัญญัติ  
  เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
  ข้อบัญญติตำบล
  รายงาน  
  รายงานการคลัง
  รายงานการดำเนินการ
  รายงานการประชุม
  งานกิจการสภา
  ทำเนียบบุคลากร  
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิก อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  - สำนักงานปลัด
  - กองคลัง
  - กองช่าง
 
  สำหรับผู้ดูแลระบบ  
 

 

 


แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  งานกิจการสภา
หัวข้อ วันที่
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 (ดู : 50) 28 พ.ย. 2561
ว 35 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 (ดู : 44) 10 ก.ย. 2561
ว 34 ขอเชิญประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 (ดู : 43) 10 ก.ย. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 (ดู : 47) 29 ส.ค. 2561
ว 29 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 (ดู : 42) 29 ส.ค. 2561
ว 28 ขอเชิญประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 (ดู : 45) 29 ส.ค. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 (ดู : 42) 9 ส.ค. 2561
ว 25 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 (ดู : 40) 9 ส.ค. 2561
ขอเชิญประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 (ดู : 46) 9 ส.ค. 2561
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 (ดู : 42) 26 ก.ค. 2561
เรียกประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 (ดู : 45) 26 ก.ค. 2561
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 (ดู : 42) 26 ก.ค. 2561
ขอเชิญประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 (ดู : 46) 26 ก.ค. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 (ดู : 48) 26 ก.ค. 2561
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 (ดู : 81) 20 ก.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 (ดู : 44) 7 พ.ค. 2561
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 (ดู : 52) 27 เม.ย. 2561
ว 9 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 (ดู : 84) 4 เม.ย. 2561
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ประจำปี 2561 (ดู : 49) 5 ก.พ. 2561
ว.3 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 ลว 1 ก.พ.2561 (ดู : 89) 1 ก.พ. 2561
ว.2 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 ลงวันที่ 1 ก.พ.2561 (ดู : 84) 1 ก.พ. 2561
ว.1 เรียกประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 ลว 25 ม.ค.2561 (ดู : 83) 25 ม.ค. 2561
ว.31 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 (ดู : 88) 28 พ.ย. 2560
ว.32 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 (ดู : 87) 28 พ.ย. 2560
ว 28 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2-2560 (ดู : 85) 1 ก.ย. 2560
ว.27 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 (ดู : 84) 1 ก.ย. 2560
ว.22 ขอเชิญประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 ลว 18 ส.ค.2560 (ดู : 80) 18 ส.ค. 2560
ว.23 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 (ดู : 78) 18 ส.ค. 2560
ว.23 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 (ดู : 85) 18 ส.ค. 2560
ว.18 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 (ดู : 78) 4 ส.ค. 2560
ว.19 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 (ดู : 82) 4 ส.ค. 2560
ว.17 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 (ดู : 81) 26 ก.ค. 2560
ว.15 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 (ดู : 86) 5 ก.ค. 2560
ว.10 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 (ดู : 85) 24 เม.ย. 2560
ว.11 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 (ดู : 83) 24 เม.ย. 2560
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 (ดู : 78) 4 เม.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 (ดู : 82) 4 เม.ย. 2560
ว 6 เรียกประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 (ดู : 83) 4 เม.ย. 2560
ว 8 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 (ดู : 104) 4 เม.ย. 2560
ว 7 ขอเชิญประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 (ดู : 85) 4 เม.ย. 2560
ว 5 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ ประจำปี 2560 (ดู : 79) 4 เม.ย. 2560
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ ประจำปี 2560 (ดู : 83) 9 ก.พ. 2560
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 (ดู : 82) 31 ม.ค. 2560
ว.2 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 (ดู : 86) 31 ม.ค. 2560
ว.3 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 (ดู : 85) 31 ม.ค. 2560
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 (ดู : 82) 24 ม.ค. 2560
ว.1 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 (ดู : 103) 24 ม.ค. 2560
ว 46 ขอเชิญประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 (ดู : 86) 26 ธ.ค. 2559
ว 46 ขอเชิญประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 (ดู : 80) 26 ธ.ค. 2559
ว 47 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 (ดู : 85) 26 ธ.ค. 2559
ว 43 ขอเชิญประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559 (ดู : 82) 19 ธ.ค. 2559
ว 44 ขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559 (ดู : 84) 19 ธ.ค. 2559
ว 42 เรียกประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559 (ดู : 79) 9 ธ.ค. 2559
ว 39 ขอเชิญประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยวิสามัญ ประจำปี 2559 (ดู : 82) 28 ต.ค. 2559
ว 29 ขอเชิญประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 (ดู : 78) 11 ส.ค. 2559
ว 30 ขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 (ดู : 83) 11 ส.ค. 2559
ว 26 ขอเชิญประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 (ดู : 80) 11 ส.ค. 2559
ว 20 ขอเชิญประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 (ดู : 85) 11 ส.ค. 2559
ว 21 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 (ดู : 88) 11 ส.ค. 2559
ว 19 เรียกประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 (ดู : 83) 11 ส.ค. 2559
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน
เลขที่ 2/2 ม.4 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์ : 077-319997 โทรสาร : 077-319998
Copyright © 2016. www.bangngon.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs
Top