หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน เลขที่ 2/2 ม.4 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130 โทรศัพท์ : 077-319998
 
เมนูหลัก  
  ประวัติความเป็นมา
  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหารงาน
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แผนงาน  
  แผนยุทธศาสตร์ฯ
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนดำเนินการประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  ข้อบัญญัติ  
  เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
  ข้อบัญญติตำบล
  รายงาน  
  รายงานการคลัง
  รายงานการดำเนินการ
  รายงานการประชุม
  งานกิจการสภา
  ทำเนียบบุคลากร  
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิก อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  - สำนักงานปลัด
  - กองคลัง
  - กองช่าง
 
  สำหรับผู้ดูแลระบบ  
 

 

 


แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ประมวลภาพกิจกรรม
นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานประชุมและมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาล
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 92 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 27 มิถุนายน 2561
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ :

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานประชุมและมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาล  กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมีนายไพโรจน์  พิกุลทอง นายก อบต.บางงอน นายจิรวัฒน์  พริกบางงอน  กำนัน ต.บางงอน  คณะผู้บริหาร  ข้าราชการ  พนักงาน  ให้การต้อนรับ  โดยผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเน้นย้ำนโยบายเรื่องสำคัญประกอบด้วย

๑.การบริหารจัดการขยะมูลฝอย  ตามหลัก 3Rs "ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่"

๒.เรื่องศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เช่น คนแก่  ผู้ด้อยโอกาศ เป็นต้น

๓.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เน้นย้ำเรื่องอาหาร  และการแจ้งข่าวสารให้แก่ผู้ปกครอง เพื่อประสานความเข้าใจให้แก่ผู้ปกครองของนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน
เลขที่ 2/2 ม.4 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์ : 077-319997 โทรสาร : 077-319998
Copyright © 2016. www.bangngon.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs
Top