หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน เลขที่ 2/2 ม.4 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130 โทรศัพท์ : 077-319998
 
เมนูหลัก  
  ประวัติความเป็นมา
  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหารงาน
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แผนงาน  
  แผนยุทธศาสตร์ฯ
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนดำเนินการประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  ข้อบัญญัติ  
  เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
  ข้อบัญญติตำบล
  รายงาน  
  รายงานการคลัง
  รายงานการดำเนินการ
  รายงานการประชุม
  งานกิจการสภา
  งานกิจการสภา
  ทำเนียบบุคลากร  
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิก อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  - สำนักงานปลัด
  - กองคลัง
  - กองช่าง
 
  สำหรับผู้ดูแลระบบ  
 

 

 


แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ประมวลภาพกิจกรรม
นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานประชุมและมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาล
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 47 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 27 มิถุนายน 2561
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ :

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานประชุมและมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาล  กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมีนายไพโรจน์  พิกุลทอง นายก อบต.บางงอน นายจิรวัฒน์  พริกบางงอน  กำนัน ต.บางงอน  คณะผู้บริหาร  ข้าราชการ  พนักงาน  ให้การต้อนรับ  โดยผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเน้นย้ำนโยบายเรื่องสำคัญประกอบด้วย

๑.การบริหารจัดการขยะมูลฝอย  ตามหลัก 3Rs "ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่"

๒.เรื่องศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เช่น คนแก่  ผู้ด้อยโอกาศ เป็นต้น

๓.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เน้นย้ำเรื่องอาหาร  และการแจ้งข่าวสารให้แก่ผู้ปกครอง เพื่อประสานความเข้าใจให้แก่ผู้ปกครองของนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน
เลขที่ 2/2 ม.4 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์ : 077-319-998 โทรสาร : 077-319-998 ต่อ 105 , 077-319997
Copyright © 2016. www.bangngon.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs
Top