หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน เลขที่ 2/2 ม.4 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130 โทรศัพท์ : 077-319998
 
เมนูหลัก  
  ประวัติความเป็นมา
  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหารงาน
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แผนงาน  
  แผนยุทธศาสตร์ฯ
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนดำเนินการประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  ข้อบัญญัติ  
  เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
  ข้อบัญญติตำบล
  รายงาน  
  รายงานการคลัง
  รายงานการดำเนินการ
  รายงานการประชุม
  งานกิจการสภา
  ทำเนียบบุคลากร  
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิก อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  - สำนักงานปลัด
  - กองคลัง
  - กองช่าง
 
  สำหรับผู้ดูแลระบบ  
 

 

 


แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 14 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ :

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียนในเขตพื้นที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางงอน กลุ่มพัฒนาสตรี อสม. จัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 ณ ท่าน้ำวัดรัษฎาราม ม.3 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยกิจกรรมขอขมาพระแม่คงคา ประกวดกระทง ประกวดเทพีสงกรานต์ผู้สูงอายุ การแสดงของนักเรียน กลุ่มแม่บ้าน และร่วมรำวงย้อนยุคกับวงดนตรีคณะลำพู

 

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน
เลขที่ 2/2 ม.4 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์ : 077-319-998 โทรสาร : 077-319-998 ต่อ 105 , 077-319997
Copyright © 2016. www.bangngon.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs
Top